Welcome
Guest User
 

    April 2015

    ลูกศิษย์สอนโชว์ แบบ Active learning จนห้องเรียนแทบแตก
    April 09, 2015 Comment(0)
    ผมมีโอกาสนำทีมนักศึกษาว่าที่ครูช่าง เข้าร่วมประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ที่จัดขึ้น ณ คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 58 ... (Read More..)