Welcome
Guest User
 

  ให้ความรัก ก่อนให้ความรู้

  “Child Centered” เป็นคำที่ผมได้ยินมาตั้งแต่เริ่มปฏิรูปการศึกษาไทย
  ที่เน้นจัดการศึกษาโดย “ยึดผู้เรียน เป็นสำคัญ"
  โดยประเด็นที่ผมเป็นห่วง คือครูของเราบางท่านยังเข้าใจผิด 
  คิดว่ากิจกรรมที่ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้แบบ Child Centered 
  คือการปล่อยให้เด็กไปหาข้อมูลเอาเองเท่านั้น

  ผมเองจึงไม่แปลกใจ หากไปตรวจโรงเรียนแล้วพบห้องเปล่า ๆ 
  เพราะครูปล่อยให้เด็กเข้าห้องสมุด หรือสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  โดยครูไม่ได้วางแผนให้ผู้เรียนได้นำประสบการณ์เดิมที่เด็กมีอยู่ 
  มาเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใหม่จากที่เด็กได้ไปค้นคว้าหาข้อมูล
   
  หรือจากการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่คุณครูกำหนดขึ้นมาเลย 
  ซึ่งเกิดจากการสร้างกิจกรรมแบบ Constructivism ที่ยังขาดความเข้าใจ 

  ครูสมพร คนสอนลิง เป็นหนึ่งในแบบอย่างของครูที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

  จากปรัชญาการสอนลิงสู่การสอนคนที่ว่า
  "ให้ความรัก ก่อนให้ความรู้"
  โดยให้ความสำคัญกับลูกศิษย์เป็นสำคัญอย่างแท้จริง

  จากคำสอนของครูสมพร เราต้องเข้าใจก่อนว่า
  ครูคนแรกของเรา คือ พ่อแม่ เปรียบเสมือน รากแก้ว
  ครูคนที่สอง คือ ครูที่โรงเรียน เปรียบเสมือน รากฝอย

  แต่สังคมกลับมองว่า ครูที่โรงเรียนต้องรับผิดชอบในการเรียนรู้ทุกอย่าง
  เพราะพ่อแม่เสียเงินให้ครูไปแล้ว ต้องยกภาระนี้ให้ครู
  เพราะฉัน (พ่อแม่) ไม่มีเวลา ต้องทำงาน หางาน หาเงิน
  ซึ่งเป็นความคิดที่ผิดครับ !

  ผมเคยเขียนถึงกิจกรรมที่พ่อแม่ สามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้กับเด็กได้
  เช่นกิจกรรม โบรชัวร์ เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมให้การสอนลูกตนเองที่บ้าน 
  เพราะโรงเรียน ชุมชน และผู้ปกครอง ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก ๆ 
  ไม่ใช่ยกภาระให้โรงเรียนเพียงอย่างเดียว
  แล้วเมื่อเด็กมีปัญหา สร้างภาระให้สังคม ก็โทษแต่ระบบการศึกษา โทษแต่โรงเรียน โทษแต่ครู
  โดยลืมนึกถึงชุมชนและผู้ปกครอง ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของเด็กด้วย

  หากเราเข้าใจในบริบทว่าใครคือ รากแก้ว - รากฝอย ในการเรียนรู้ของเด็ก
  เราก็จะรู้ว่า Child Centered ต้องใส่ใจในทุกเรื่องที่ "สัมพันธ์กับตัวเด็ก" ทั้งหมด
  ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมในชุมชน  ที่บ้าน หรือที่โรงเรียน
  ซึ่งผมเคยยกตัวอย่างรูปแบบกิจกรรมที่โรงเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชน 
  ที่เรียกว่า Service learning (สนใจอ่าน คลิกที่นี่)

  image


  หากแต่คุณครูเองก็ไม่สามารถปัดความรับผิดชอบให้กับชุมชน หรือครอบครัวได้
  เพราะแม้รากแก้วจะไม่สมบูรณ์พร้อมในการเลี้ยงดูเด็กให้มีคุณภาพ
  รากฝอยจะต้องแข็งแรง และต้องอุ้มชูให้เด็กเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพให้ได้
  ครู จึงต้อง "เป็นตัวอย่างที่ดี" ดังที่ครูสมพรกล่าวไว้ว่า
  "ให้เขาศรัทธาเราก่อน แล้วค่อยสอน"

  อย่างที่ครูสมพรสอนลิงเรื่องการเก็บลูกมะพร้าว ครูสมพรเริ่มจากนั่งห่าง ๆ ลิงก่อน
  แล้วทำตัวอย่างให้เห็น เพราะผู้นำต้องทำตัวอย่าง
  จนลิงสนใจว่าครูสมพรทำอะไรหว่า ?
  แล้วลิงก็จะเดินเข้ามาลองทำบ้าง

  นั่นหมายถึง ลิงมีความ "อยาก" เข้ามาเรียนรู้เอง
  ไม่ได้เกิดจากการขู่เข็ญ หรือบังคับให้เรียน
  เกิดจากความ "ศรัทธา" ก่อนแล้วค่อยสอน
  หรือที่เราเรียกว่า "ให้ความรัก ก่อนให้ความรู้" นั่นเอง


  Blogger : Dr.Pakorn SUPINANONT
  ผู้เขียน : ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์
  ครุศาสตร์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา