Welcome
Guest User
 

  KC Airlines เที่ยวบินนี้มีแต่ความสุข

  จากการจัดอันดับ 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย

  ของ The Asia University Rankings 2013 Top 100 

  ซึ่งเป็นการจัดขึ้นครั้งแรกของนิตยสาร Times Higher Education ประเทศอังกฤษ

  โดยใช้เกณฑ์เดียวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก คือ

  1. วัดจากคุณภาพการสอน 30%

  2. คุณภาพงานวิจัย 30%

  3. งานวิจัยที่ถูกนำไปอ้างอิง 30%

  4. International Outlook หรือ ความเป็นสากล 7.5%

  5. รายได้จากภาคอุตสาหกรรม 2.5%

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

  มีอันดับดีที่สุดในกลุ่มของมหาวิทยาลัยของประเทศไทย

  คืออันดับที่ 55 ตามมาด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  อยู่ในลำดับที่ 61 และ 82 ตามลำดับ

   
  แม้การจัดอันดับครั้งนี้ มจธ. เป็น 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย

  ก็ภูมิใจไม่เท่ากับลูกศิษย์ที่จบออกไปสามารถทำงาน

  ได้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

  และการที่บัณฑิตของ มจธ.เป็นคนดีของสังคม

  ซึ่งการจะพัฒนาคนให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ได้นั้น

  ไม่ใช่ปั้นให้เด็กเก่งแต่วิชาการเท่านั้น เราต้องทำให้เขาทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ด้วย

  และกิจกรรมนอกห้องเรียนจะสร้างประสบการณ์ที่ล้ำค่าให้กับพวกเขาได้

  **

   KC Airlines # The Flight of Happiness

  คือมินิคอนเสิร์ต ครบรอบ 6 ปีของวงประสานเสียง KMUTT CHORUS

  จัดแสดงไปเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 56 ที่ผ่านมา

  ที่ทำให้ผมเห็นศักยภาพที่ซ้อนเร้นของเด็ก ๆ

  รวมถึงการทำงานเป็นทีมที่ต้องอาศัยความถนัดของแต่ละคนช่วยกันทำงาน

  image

   image

  image

  image

  image

  ผมเชื่อว่า ความลับของ “ความสำเร็จ”

  คือ “การทำงานเป็นทีม”

  ต่อให้เก่งกาจมีความสามารถระดับเทพแค่ไหน

  ก็ต้องอาศัยคนที่มีความสามารถด้านอื่น ๆ คอยช่วยเหลือกัน

   image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  การจัดการเรียนการสอนจึงต้องเน้นเรื่องของ Cooperative Learning (สนใจอ่าน คลิกที่นี่

  เพราะเมื่อเวลาคนเราเข้าร่วมกลุ่ม จะสามารถเรียนรู้ความสามารถของตนเองจากกลุ่มได้ว่า

  เรามีความถนัดในเรื่องใด และยังเป็นการฝึกการมีบทบาทร่วมกันในกลุ่มสังคมอีกด้วย

  ซึ่งผมมองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างการเรียนรู้ให้กับเขาเมื่อจบออกไปทำงานในอนาคต

  image

  image

  image

  image

  image

   
  KC Airlines เที่ยวบินที่สร้างความสุขให้กับผมตลอด 2 ชม.

  เพราะได้เห็นศักยภาพของเด็ก ๆ ที่มีความสามารถแตกต่างกัน

  ที่ใครเก่งร้อง ก็ร้อง เก่งเต้น ก็เต้น

  ใครเก่งดนตรี ก็เล่นดนตรี เก่งพูด ก็มาเป็นพิธีกร

  ใครถนัดเรื่องจัดไฟ  จัดเครื่องเสียง ประชาสัมพันธ์ ก็ช่วยกันทำจนงานเรียบร้อย

  เป็นการเรียนรู้แบบ Learning by doing  

  และทำงานกันเป็นทีมอย่างแท้จริง

   image

  image

  image 

  การแสดงครั้งนี้ แม้จะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง เช่น เรื่องของระบบเสียง ระบบการจัดที่นั่ง

  หรือเรื่องการจัดไฟ จัดฉาก ที่ยังไม่ลงตัวนัก แต่หากเรามองว่ามันเป็นบทเรียน

  ที่ทุกคนในทีมงานต้องนำมาเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงงานของตนให้ดีขึ้น

  ย่อมเป็นประสบการณ์อันล้ำค่า ที่หาไม่ได้ในห้องเรียน

  ภาพถ่ายโดย : ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ (Dr.Kaew)
  * เผยแพร่ครั้งแรก เมื่อ 27 เม.ย.56 ที่ 
  http://www.oknation.net/blog/learning/2013/04/27/entry-1


  image.com/dr.kaew  


   image .com/drkaew