Welcome
Guest User
 

  เมื่อครูนอกกรอบ ทำห้องเรียนกลับด้าน

  เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2556 ที่ผ่านมา

  ผมได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในเรื่อง “Flipped Classrooms เคล็ดไม่ลับสำหรับครู”

  ซึ่งจัดโดย นิสิตระดับ ป.โท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา

  ที่ผมได้ออกแบบกิจกรรมในลักษณะ Active Learning

  เพราะ Flipped Classroom เน้นกิจกรรมในลักษณะนี้  

  ครูของครู จึงต้องสอนให้ดู (สนใจอ่าน คลิกที่นี่

  เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเกิดแรงบันดาลใจและนำไปใช้สอนกับลูกศิษย์ของเขาได้

  image


  ห้องเรียนกลับด้าน หรือ Flipped Classroom

  เป็นแนวทางจัดการเรียนการสอนที่ Jonathan และ Aaron

  ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Flip YOUR Clasroom

  พบว่านักเรียนบางส่วนของพวกเขาขาดเรียนบ่อยมากเพราะกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

  ทั้ง 2 คนจึงคิดหาทางช่วยนักเรียนของเขาให้ได้รับความรู้ทันเพื่อน ๆ

  ครูจึงได้บันทึกวิดีโอการสอนให้เด็กไปดูที่บ้านและให้เรียนรู้ด้วยตัวเอง

  ส่วนในห้องเรียนก็จัดกิจกรรม เปิดโอกาสให้เด็กซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ

  และให้ลงมือทำงานที่ได้รับมอบหมาย โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทาง

  imageimage

   

  มันจึงกลายเป็นว่าสิ่งที่เคยทำที่บ้าน เช่น การบ้านต่าง ๆ ก็นำมาทำที่โรงเรียน

  และสิ่งที่เคยทำในชั้นเรียน ให้นำกลับไปทำที่บ้านแทน

  โดย Jonathan และ Aaron ยังสังเกตว่า

  เวลานักเรียนต้องการพบครู เป็นเวลาที่เด็กพบกับปัญหา ติดขัด ต้องการความช่วยเหลือ

  มันจึงเข้าทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้

  เพราะถ้าเด็กกลับไปบ้าน พวกเขาจะถามใคร ?

  คนเป็นครูจึงต้องสร้างกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้อยู่ถามเราที่ห้องเรียน

  image


  กิจกรรมแรก ผมเริ่มด้วยการพับ ๆ ฉีก ๆ

  ที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง

  Passive Learning กับ Active Learning

  ว่าจะส่งผลถึง Learning Outcome อย่างไร

  โดยสรุปด้วยการสอนแบบสาธิตด้วยการเต้นแบบ Dougie

  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการสอนแบบ Active Learning

  image

   

  Student Centered คือปฐมบทของการจัดการศึกษา

  สิ่งสำคัญอยู่ที่ “หัวใจของครู” ว่าพร้อมทุ่มเทให้กับเด็ก ๆ ของเราหรือไม่

  ครูจึงต้องมีบทบาทเหมือน Facilitator

  ที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกและเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับเด็กๆ

  และสร้างห้องเรียนให้เสมือนเป็นห้องทำงานของพวกเขา

  ไม่ใช่มีแต่ห้ามตลอด เช่น ห้ามถาม ห้ามจับ ห้ามเอาของในห้องไปใช้

  เพราะถ้าครูกลัวห้องรก ห้องเลอะ ผมว่าปิดห้องเรียนไว้

  เปิดห้องแต่เฉพาะตอนที่มีคนมาตรวจโรงเรียนดีกว่าครับ

   image


  Project-based learning เป็นวิธีการหนึ่ง

  ที่สร้างภารกิจการเรียนรู้ (Learning Tasks)

  เพื่อให้เด็กได้สร้างผลงานจากสิ่งที่เขาเรียนรู้

  โดยต้องเสาะแสวงหาและสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ (Inquiry process)

  และเกิดการสร้างองค์ความรู้แบบร่วมมือ (Collaborative knowledge building)

  ซึ่งผมได้ยกตัวอย่างกิจกรรมที่เคยจัดให้กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี (สนใจอ่าน คลิกที่นี่

  หรือโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  ที่ทำให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น

  แถมยังเรียนก็สนุก เล่นก็ยังได้ความรู้อีกด้วย


  image

  image

  image


  ผมเชื่อว่าหลาย ๆ ท่านคงสงสัย

  ว่าเคยเห็นวงการศึกษาไทยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ฟังเท่ห์ ๆ มามากมาย

  ไม่ว่าจะเป็น Backward Design , Authentic Learning  ฯลฯ ที่สรรหามาให้ครูได้ทดลอง

  แต่ทำไมข่าวคราววงการศึกษาไทยมีแต่ติดลบ

  จนทำให้ครูบางคนถึงกับบ่นว่า “อะไร ๆ ก็ครู” (ผิดตลอด)

   

  คนเป็นครู ต้องยอมรับความเป็นจริง เพราะเราเป็น “เจ้าภาพ”

  เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของเราโดยตรงที่ต้องสอนเด็ก

  หากจะหาแนวร่วมความผิดว่าเป็นเพราะสังคม ชุมชน ผู้ปกครอง ก็สุดแล้วแต่มุมมอง

  แต่ตอนนี้ เราต้องกลับมาดูที่ปฐมบทของการศึกษา

  เพราะไม่ว่าจะใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เรียกให้โก้เก๋แค่ไหน

  แต่ถ้าหัวใจครูไม่ได้คำนึงถึง Student Centered

  การศึกษาไทยคงไม่พัฒนาไปไกลกว่านี้อย่างแน่นอนครับ

  -----------------------------------------------------------------------------------

  ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์
  อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ฯ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  pakorn.sup@kmutt.ac.th