Welcome
Guest User
 

  ถอดบทเรียน ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช KM ที่ KMUTT

  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  ได้จัด KMUTT CKO Forum

  ในหัวข้อ KM เพื่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต

  โดยวิทยากรหลัก ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

  ซึ่งท่านเป็น Idol ของผมเลยครับ

  จึงไม่พลาดที่ต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

  image

  หากพูดถึง KM หลายคนอาจเมินหน้าหนี

  เพราะเหมือนเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้นจากงานประจำ

  ที่ฝ่ายบริหารต้องการจัดกิจกรรม

  โดยไม่เข้าใจหลักการสำคัญของการทำ KM

   

  ท่านอาจารย์จึงให้หลักการสำคัญไว้ว่า

  การทำ KM ในองค์กรนั้นต้องเป็นวิถี

  คือมันต้องเนียนอยู่ในเนื้องาน เป็นการเรียนรู้จากการทำงาน

  ที่แบ่งปันความรู้ ไม่หวง ร่วมมือ

  จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร เกิดวิถีนวัตกรรมการทำงานอย่างต่อเนื่อง

   

  เมื่อกลับมามองวิถีในองค์กรของตัวเอง

  สิ่งหนึ่งที่เราทำเป็นประจำคือ Community of Practice (CoP)

  ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องประสบการณ์การจัดการเรียนรู้กันทุกเดือน

  โดยทำแบบ Real space พบหน้าเจอะเจอ เห็นกันตัวเป็น ๆ

   

  สำหรับองค์กรที่เริ่มต้น

  เราลองใช้วิธี After Action Review (AAR)

  เมื่อเราทำกิจกรรมหรือไปทำอะไรมา

  ก็ต้อง AAR เพราะสิ่งเหล่านี้คือ การเรียนรู้

  และวิธี AAR ที่ได้ผลดีที่สุดคือ การเขียน

  อย่างท่านอาจารย์ก็เขียน Blog เผยแพร่ความรู้

  ผมเองก็ใช้วิธีเดียวกับท่านอาจารย์

  เอนทรี่นี้ ก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง

  ที่เมื่อผมกลับถึงบ้านปุ๊บ ก็เรียบเรียงข้อมูลในสมอง

  และถอดบทเรียนจาก Forum ในวันนี้

  เขียนลงใน Blog ตัวเอง

  นั่นคือการทบทวนความรู้ที่ได้รับ เหมือนเขียน Diary

  เพื่อบันทึกความทรงจำ และยังเผื่อแผ่ผู้อื่นอีกด้วย

  image

   

  การใช้ IT เป็นเครื่องมือช่วยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  ทำให้การ Reflection ทำได้ง่ายขึ้น

  และไม่จำเป็นต้องเป็นทางการ

  หากรู้จักใช้ Big Data Technology

  ช่วยสร้าง Unstructured data

  ที่ท่านอาจารย์ได้เสริมว่า KM3.0

  เราสร้างเป็น Virtual space ได้

  โดยใช้ Social network ให้เป็นประโยชน์

  ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือทาง Line

  ที่ใครทดลองสอน ทดลองทำอะไรสำเร็จ

  ก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันผ่านเครือข่าย Online

   

  เมื่อเราได้เรียนรู้ว่าการทำ KM ให้สนุก

  ต้องทำจนเป็น วิถี และใช้ IT ให้เป็นประโยชน์

  เป้าหมายในการสร้าง KM ก็ต้องโฟกัสให้ชัด

  ตัวอย่างของ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  จึงชัดเจนเรื่อง KM เพื่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงเน้นไปที่ประสบการณ์ของแต่ละท่าน

  ที่ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เครื่องมือหรือกิจกรรมต่าง  ๆ

  ซึ่งเป็นสาระนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

  ไม่ใช่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียน

  แต่เป็นทุกบริบทที่ส่งผลต่อบัณฑิตของเราได้

   image

  การใช้ความรู้ภายนอก

  ที่เราถูกกำหนดด้วยเกณฑ์คุณภาพต่าง ๆ

  หากเรานำมาตีความตามบริบทและให้ตรงกับลักษณะงาน

  โดยมองกระบวนการเป็นส่วนหนึ่งตามเกณฑ์

  และเกณฑ์ต่าง ๆ คือ ผู้รับใช้เรา

  ไม่ใช่มองว่าเกณฑ์คือสิ่งที่มาบังคับให้เราทำ

  เมื่อพลิกมุมมองได้เช่นนี้

  เราก็ใช้เกณฑ์คุณภาพ มาเป็นความรู้ภายนอกได้เช่นกัน

   

  KM ในองค์กร จะสำเร็จได้

  หากเรามีความเชื่อและศรัทธาในวิถีนี้

  ทุกสิ่ง ย่อมเป็นจริงได้ครับ


   ขอขอบคุณ

  ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง  สำหรับกิจกรรมดี ๆ ในครั้งนี้

  - ภาพสวย ๆ จาก KM KMUTT

  - เผยแพร่ครั้งแรกที่ http://www.oknation.net/blog/learning/2016/07/15/entry-1