Welcome
Guest User
 

  pakorn.sup's Blog

  ลูกศิษย์สอนโชว์ แบบ Active learning จนห้องเรียนแทบแตก
  April 09, 2015 Comment(0)
  ผมมีโอกาสนำทีมนักศึกษาว่าที่ครูช่าง เข้าร่วมประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ที่จัดขึ้น ณ คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 58 ... (Read More..)
  ครูพันธุ์ใหม่
  March 23, 2015 Comment(0)
  ช่วงปิดเทอมนี้ มีหลายโรงเรียนที่จัดอบรมให้กับเพื่อนครู จึงเป็นโอกาสดีที่ผมได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูในหลายโรงเรียน ในประเด็น วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ ... (Read More..)
  เมื่อครูนอกกรอบ ทำห้องเรียนกลับด้าน
  September 17, 2013 Comment(0)
  เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2556 ที่ผ่านมา ผมได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในเรื่อง “Flipped Classrooms เคล็ดไม่ลับสำหรับครู” ซึ่งจัดโดย นิสิตระดับ ป.โท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ... (Read More..)
  Active Learning ครูของครูต้องสอนให้ดู
  June 05, 2013 Comment(0)
  ผมได้เคยเขียนเรื่องการออกแบบกิจกรรมในชั้นเรียนเรื่อง บ่กล้าบอกครู แต่หนูกล้าบอกอ้าย ฯ (สนใจอ่าน คลิกที่นี่) เพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะ Active ... (Read More..)
  STEM Education การเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของ สสวท.
  May 17, 2013 Comment(0)
  ผมได้เคยเขียนเรื่อง “โง่กระจาย ฉลาดกระจุก” (สนใจอ่าน ... (Read More..)
  KC Airlines เที่ยวบินนี้มีแต่ความสุข
  April 30, 2013 Comment(0)
  จากการจัดอันดับ 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย ของ The Asia University Rankings 2013 Top 100  ซึ่งเป็นการจัดขึ้นครั้งแรกของนิตยสาร Times Higher Education ประเทศอังกฤษ โดยใช้เกณฑ์เดียวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ... (Read More..)
  แก้ปัญหาเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ ด้วย MOOC (Massive Open Online Course)
  March 14, 2013 Comment(0)
  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 56 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เชิญ Professor Tony Moon จาก University of Technology Sydney มาบรรยายเรื่อง Technology Education ให้เราเห็นภาพในการจัดการศึกษาในระดับ Higher ... (Read More..)
  ให้ความรัก ก่อนให้ความรู้
  February 13, 2013 Comment(0)
  “Child Centered” เป็นคำที่ผมได้ยินมาตั้งแต่เริ่มปฏิรูปการศึกษาไทยที่เน้นจัดการศึกษาโดย “ยึดผู้เรียน เป็นสำคัญ"โดยประเด็นที่ผมเป็นห่วง ... (Read More..)
  Page : 12