Welcome
Guest User
 

    Archives

    September 2010

    ฝากข่าวประชาสัมพันธ์งาน GEN-ED Day ค่ะ ^0^
    September 18, 2010 Comment(1)
      วันวิชาการศึกษาทั่วไป (GEN-ED Day)เชิญชมนิทรรศการโครงงานนักศึกษา ผ่านโครงการต่างๆมากมาย และพบกับการเสวนาในหัวข้อ "ศึกษาทั่วไปในทศวรรษใหม่ : การเรียนรู้ที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ... (Read More..)