Welcome
Guest User
 

  June 2010

  มุมสบายๆ ลำดับที่ 12 "มจธ. ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร" บันทึกอิสระ ตอนที่ 7.3
  June 27, 2010 Comment(6)
    ตอนที่ 7.3 การใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษ (ต่อ)   นอกจากเรื่องการเรียน การพักผ่อน และการท่องเที่ยวแล้ว การใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษเพียงเวลาแค่ 5 ปีกว่า ไม่น่าเชื่อว่าจะมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้น ... (Read More..)
  มุมสบายๆ ลำดับที่ 11 "มจธ.ไม่มีใครเหมือน และไม่เหมือนใคร" บันทึกอิสระ ตอนที่ 7.2
  June 13, 2010 Comment(4)
  มุมสบายๆ ลำดับที่ 11 "มจธ. ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร" บันทึกอิสระ ตอนที่ 7.2   ตอนที่ 7.2 การใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษ (ต่อ)   ช่างประจวบเหมาะเสียจริงที่ช่วงนี้เป็นเทศกาลฟุตบอลโลก (FIFA World Cup 2010) ... (Read More..)
  มุมสบายๆ ลำดับที่ 10 "มจธ.ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร" บันทึกอิสระ ตอนที่ 7.1
  June 06, 2010 Comment(8)
  ตอนที่ 7.1 การใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษ   รู้ถึงความโชคดีของตัวผู้เขียนเองที่ได้รับทุนให้ลาศึกษาต่อต่างประเทศแบบเต็มเวลา นอกจากจะมีเวลาได้เรียนอย่างเต็มที่แล้ว ... (Read More..)