Welcome
Guest User
 

  April 2014

  มุมสบายๆ ลำดับที่ 49 อายุปูนนี้ เพิ่งเคยไป! (ตอนที่ 1) ไม่มีรูปภาพ
  April 12, 2014 Comment(0)
  มุมสบายๆ ลำดับที่ 49 อายุปูนนี้ เพิ่งเคยไป!  (ตอนที่ 1)   (ขออภัยที่ blog ไม่มีรูปประกอบ เดิมได้ทำไว้ 40 คนที่ได้อ่านไปแล้วคงได้เห็น แต่ด้วยความที่ทำ blog ไม่เก่ง ไม่รู้วิธีแก้ไขปัญหา ... (Read More..)
  มุมสบายๆ ลำดับที่ 50 อายุปูนนี้ เพิ่งเคยไป! (ตอนที่ 2) ไม่มีรูปภาพ
  April 06, 2014 Comment(0)
  มุมสบายๆ ลำดับที่ 50 อายุปูนนี้ เพิ่งเคยไป! (ตอนที่ 2)     ต่อจากตอนที่แล้ว มีสถานที่ที่อายุปูนนี้แล้วเพิ่งไปครั้งแรก อีกหลายแห่งใน 2 จังหวัดที่อยากเล่าให้ฟัง     "จังหวัดสุราษฎร์ธานี" ... (Read More..)
  มุมสบายๆ ลำดับที่ 49 เรื่อง อายุปูนนี้ เพิ่งเคยไป! (ตอนที่ 1)
  April 06, 2014 Comment(0)
  มุมสบายๆ ลำดับที่ 49 เรื่อง อายุปูนนี้ เพิ่งเคยไป!  (ตอนที่ 1)         โลกมนุษย์นั้นกว้างขวาง แม้กระทั่งดวงจันทร์ มนุษย์ก็ได้ประดิษฐ์ยานอวกาศบินไปลงมาแล้ว ... (Read More..)