Welcome
Guest User
 

  My First Blog

  My First Blog นี้สร้างขึ้นที่ห้องอบรมของสำนักคอมพิวเตอร์ ลานแดง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.10 น.

   

  image 

  Blue hills

   

  ยินดีด้วยคะพี่ซ้วง  รออ่านเรื่องต่อไปของพี่ซ้วงนะคะ :)

  [P][L][E] 3831 days ago

  เปิ้ลเป็นผู้จุดประกายคนสำคัญในการสร้าง Blog แล้วพี่จะไม่เขียนได้ไง อีกไม่นาน ขอสัญญาค่ะ

  **ซ้ (Suang)** 3829 days ago

  แล้วจะตามอ่านคะ

  [P][L][E] 3829 days ago

  กลับมาอ่าน Blog แรกพี่ซ้วงแล้ว คิดถึง ^^

  Admin#2 2860 days ago