Welcome
Guest User
 

  มุมสบายๆ ลำดับที่ 33 ตอนพิเศษ "มดอาสา มจธ."

  มุมสบายๆ ลำดับที่ 33 ตอนพิเศษ : มดอาสา มจธ.

   

   

   

  ขอคั่นกลางงานเขียนตอนงานอดิเรกอื่นๆ ที่เหลือด้วยเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยช่วงเดือนกันยายนจนถึงธันวาคม 2554 ที่นำท่วมต่อเนื่องจากทางภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลางของประเทศ เรื่อยลงมาจนถึง กทม. และตอนนี้ก็ถึงช่วงมรสุมทางภาคใต้อีกระลอก


  น้ำท่วมหนักปีนี้ น้ำหลากน้ำมากจริง แต่การวางแผนเรื่องเปิดปิดประตูน้ำ เปลี่ยนทางไหลของน้ำไม่เป็นไปตามธรรมชาติ จึงกลายเป็น   "น้ำการเมือง" ไปซะแล้ว!

   

  imageimageimage

   

   

  ประชาชนที่โดนน้ำท่วมขังนานแรมเดือน เกิดความเครียด เจ็บป่วยทั้งใจกาย บอบช้ำจากทรัพย์สินเสียหาย สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ยังไม่โดนน้ำท่วม ก็เครียดไปอีกแบบ เสพข่าวน้ำท่วมมากจนวิตกกังวล ทำให้คนทะเลาะกัน

  แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งได้เห็นน้ำใจคนไทยที่ช่วยเหลือไม่ทอดทิ้งกัน รายงานข่าวทางทีวีช่องหนึ่งรายงานข่าวว่าหมู่บ้านแห่งหนึ่งในต่างจังหวัด (ขออภัยที่จำไม่ได้) ได้ร่วมมือกัน ยอมให้หมู่บ้านฟากหนึ่งโดนน้ำท่วม กั้นถุงทรายกันน้ำไม่ให้ท่วมอีกฟากหนึ่ง เพื่อที่จะได้นำข้าวของยานพาหนะไปฝากไว้กับเพื่อนบ้านที่ไม่โดนท่วม และสามารถไปใช้ห้องน้ำ เดินทางเข้าออกตรงพื้นที่แห้งได้สะดวกสบาย ขอนับถือในน้ำใจของคนหมู่บ้านนี้...

   

   

  imageimageimage

   

   

  นอกจากนี้ ยังได้เห็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน คือ การกักตุนข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มจนเกลี้ยงชั้นวางของของซุบเปอร์มาร์เก็ตและเซเว่นอีเลฟเว่น การอนุญาตให้จอดรถบนสะพานและบนทางด่วน รวมถึงนวัตกรรมน้ำท่วมจากความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยแท้ๆ !

   

   

  imageimageimage

   

   

  โชคดีที่ มจธ. ทั้งบางมด บางขุนเทียน และราชบุรี ไม่โดนน้ำท่วม จึงเป็นโอกาสของ ของ มจธ.ที่สามารถร่วมช่วยคลายวิกฤตน้ำท่วมให้กับคนในประเทศได้เต็มที่ โดยอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคณะทุกหน่วยงานแบ่งกันออกไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในจังหวัดต่างๆ รวมถึงใน กทม. และเขตใกล้เคียง มจธ. บางมด

  นอกจากนี้ มจธ. โดย สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) ได้รวบรวมอาจารย์นักวิจัยที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและนักศึกษาไปช่วยเหลือป้องกันผู้ประกอบการก่อนน้ำขึ้น และกิจกรรมฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดแก่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไฮเทคและ SMEs ต่างๆ

   

   

  imageimage

   

   

  blog ตอนพิเศษครั้งนี้ อยากเล่าเองหลังความเสียสละและการอุทิศอย่างเต็มที่ของชาว มจธ. "มดอาสา" ในการช่วยเหลือผู้คนในเหตุการณ์นำท่วมครั้งนี้ ซึ่งผู้เขียนไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเป็น "มดอาสา" โดยตรง แต่ขอให้กำลังใจ เผยแพร่และบันทึกสิ่งดีๆ ของ "มดอาสา" ทุกท่านด้วยความสุขใจและจริงใจ

   

   

  การให้ความช่วยเหลือของ มจธ. แก่ผู้ประสบอุทกภัย แบ่งเป็น 3 ช่วง

  ช่วงที่ 1 มจธ. เป็นศูนย์ประสานงาน ศูนย์พักพิง จัดห้องในหอพักธรรมรักษาแก่นักศึกษา AIT ตอนหนีน้ำท่วม การออกไปช่วยเหลือตามจังหวัดต่างๆ ที่น้ำท่วม

   

  imageimageimage

  imageimageimage

  imageimageimage

  imageimageimage

  imageimageimage


   

  ช่วงที่ 2 เป็นการบรรเทาภัย เกิดกิจกรรมและผลงานของ มจธ. ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาช่วงน้ำท่วมมีมากกมาย อาทิ...

  สุขาเคลื่อนที่ รักษ์สิ่งแวดล้อม  ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์ EESH ร่วมกับศรีไทย ปตท. และ SCG ที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับเม็ดพลาสติก
  สุขาลอยน้ำ ผศ.ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  น้ำยากำจัดรา "ราอะเวย์" โดย ผศ.สุชาดา อ.บอล และ สรบ.
  ไม้ตรวจกระแสไฟฟ้ารั่ว อ.ยุทธศักดิ์ รุ่งเรืองพลางกูร
  แกงเผ็ดไก่พร้อมรับประทานเก็บได้นาน 6 เดือน โดย อ.ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี และคณะจากวิศวกรรมอาหารและจุลชีววิทยา กับเบทาโกร
  EM โดย ศ.ดร.สันทัด คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ และ รศ.นฤมล จียโชค คณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
  น้ำใจดื่มได้ เป็นน้ำ RO และน้ำ UV โดย ผศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ

  อุปกรณ์กรอกทรายใส่ถุงได้ทีละ 4- 6 ถุง

  และ "มดอาสา" ออกพื้นที่ นำโดย ผศ.สุรพนธ์ ตุ้มนาค รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

   

   

   

   

   

  imageimageimage

   

   

   

  image

  imageimageimage

   

   

  ตลอดจนการจัดทำสื่อและคู่มือเผยแพร่ต่างๆ และการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมช่วยน้ำท่วมที่ได้รับรางวัล เช่น

  ถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก ดร.ถวิดา มณีวรรณ์ (อ.แพรว) และทีมจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  รถจักรยานถีบ ผศ.ดร.สกล ธีระวรัญญู และทีมจากคณะสถาปัตย์ 

   

   

   

  image image

   

  การออกสื่อไปตามรายการข่าวต่างๆ และรายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์การแจกจ่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือด้านน้ำท่วมแก่ประชาชนที่ประสบภัย

   

   

  imageimageimage

   

   

  ช่วงที่ 3 เป็นการฟื้นฟู (ช่วงน้ำลด) "มดอาสา" ลงพื้นที่อีกครั้ง ช่วยเหลือผู้ประสบภัย นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค มหาวิทยาลัยสงฆ์ นำไปเชื่อมโยงบูรณาการสู่การเรียนรู้ในวิชาต่างๆ ตามโครงการ Work Integrated Learning ตลอดจนการตรวจสภาพรถฟรี วิศวกรรมโครงสร้างอาคาร คณะต่างๆ ได้จัดหลักสูตรเพิ่มเติม เป็นการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยม!

   

   

     

  imageimageimage

   

   

  เบื้องหลัง "มดอาสา" เช่น ฝ่ายให้ความช่วยเหลือรับโทรศัพท์ เก็บข้อมูล ในวันที่ออกสื่อแจ้งข่าวแก่ประชาชนในการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือด้านน้ำท่วมต่างๆ ต้องรับโทรศัพท์วันละ 700-800 สาย จนถึงเป็นพันๆ สายต่อวัน ขอนับถือๆ

   

   

   

  imageimageimage

   

   

  ประชาชนได้เข้ามาช่วยแรง เข้ามาบริจาคเป็นล้านบาท รวมถึงองค์กรห้างร้านหน่วยงานของรัฐและเอกชนต่างๆ ที่สนับสนุนเงิน สิ่งของ ขวด ถัง ฯลฯ

   

   

  ต้องขออภัยที่ผู้เขียนเพิ่งเริ่มเก็บภาพกิจกรรม "มดอาสา" เมื่อไม่นานมานี้เอง จึงเก็บภาพมาได้ไม่ครบถ้วน

  และขอขอบคุณทุกรูปภาพที่ไม่ได้ถ่ายเอง แต่ได้จากการดาวน์โหลดตามเว็บไซต์ต่างๆ ทำให้ blog นี้น่าสนใจมากขึ้น

   

   

   

  imageimageimage

  สำหรับข้อมูลต่างๆ ของ blog นี้ ผู้เขียนขอขอบคุณ รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

  ขอบคุณ "น้องเดียร์" คุณรพีพร กุยรัตน์ จากงานประชาสัมพันธ์ ได้อนุเคราะห์เล่าให้ฟังถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเหล่ามดอาสาของเรา

  ขอบคุณ "น้องสรณ์" คุณอนุสรณ์ จำปีเรือง จากกองกิจการนักศึกษาที่เสียสละนอนค้างอ้างแรมที่มหาวิทยาลัยเป็นแรมเดือนเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

   

   

   

  imageimageimage

   

   

  และขอขอบคุณบุคลากรทุกระดับ ทุกหน่วยงาน นักศึกษา ที่ร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกันในด้านต่างๆ เป็น "มดอาสา" และนักเรียนนักศึกษา ประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ทุกคน

   

   

  "คนไทยไม่เคยทอดทิ้งกัน"

   

   

  (11 ธันวาคม 2554)