Welcome
Guest User
 

  มุมสบายๆ ลำดับที่ 37 "ความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ โดยคุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม"

  มุมสบายๆ ลำดับที่  37 "ความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ โดยคุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม"

   

   

  image

   

   

  ชื่อเรื่องของ blog ในลำดับนี้ไม่น่าจะเหมาะกับ "มุมสบายๆ" เพราะเป็นความอาลัยต่อคุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอดีตรองนายกรัฐมนตรี ที่ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2555 ด้วยวัย 71 ปี

   

  แต่ด้วยเป็นช่วงเวลาของการจากไปของคุณไพบูลย์ ด้วยช่วงวันเวลาที่นำเรื่องนี้มาลง blog คือช่วงปีใหม่ไทย และด้วยคำกล่าวของคุณไพบูลย์เมื่อครั้งที่ท่านได้เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยป็นครั้งสุดท้าย โดยคุณไพบูลย์ได้พูดถึง "การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์" มีเนื้อหาที่ดีมีคุณค่ามากๆ  จึงขอนำเรื่องราวดีๆ จากคนดีๆ มาเผยแพร่และถ่ายทอดเป็นของขวัญปีใหม่ไทยแก่ผู้อ่านทุกท่าน เพราะหากทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้ ก็จะเป็น "มุมสบาย" อันแท้จริงของทุกคนที่ได้เป็น "มนุษย์ที่สมบูรณ์"

   

  การประชุมในวันนั้น เป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ครั้งที่ 145 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 14.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี  ผู้เขียนในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยได้เห็น ได้ยิน ได้อยู่ในที่ประชุมนั้น จึงได้จดบันทึกไว้ เมื่อผู้เขียนลงจากที่ประชุมมาถึงห้องทำงานแล้ว กลัวจะลืมและกลัวจะหาที่จดไว้ไม่เจอ จึงได้รีบพิมพ์สิ่งดีๆ นี้เก็บไว้ในโฟลเดอร์ส่วนตัวในทันที

   

   

  image

  รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มจธ.

   

  ในช่วงท้ายของการประชุมสภามหาวิทยาลัย มจธ. ครั้งนั้น หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมในวาระปกติแล้ว คุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ได้กดไมโครโฟนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้ทำหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการในสภามหาวิทยาลัย มจธ. โดยอ่านหนังสือลาออกให้ที่ประชุมฟังว่าเนื่องจากสุขภาพไม่ดี ป่วยหนักเป็นโรคมะเร็ง ต้องเข้ารับการรักษาเป็นระยะเวลานาน จึงขอลาออก และกำลังจะไปลาออกจากการเป็นกรรมการในที่ต่างๆ ด้วย จากนั้น ได้นำหนังสือลาออกฉบับที่ท่านอ่านให้ที่ประชุมฟังนั้นยื่นให้กับ รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี ที่นั่งอยู่ข้างกันได้รับไว้

   

  คุณไพบูลย์ได้เล่าให้ที่ประชุมฟังต่อว่าท่านป่วยมานาน เมื่อ 5 ปีที่แล้วเคยได้รับการรักษาครั้งใหญ่ถึง 2 ครั้ง เป็นช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรัฐบาลชั่วคราวของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เมื่อปี 2549 และการผ่าตัดครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ 3 คุณไพบูลย์ได้บอกว่าร่างกายมีอาการเจ็บปวด แต่ยังมีจิตใจดี ไม่ได้เจ็บปวดตามไปด้วย

   

   

  image

   

   

  ด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างแห้ง ค่อนข้างเบา แต่ได้ยินชัดเจน คุณไพบูลย์ได้กล่าวฝากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในเรื่องของ "ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์" ประกอบด้วย 3 ประการ คือ


  1. ความดี คือ การทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
  2. ความสามารถ คือ การมีความสามารถในการคิด การพูด การกระทำ การจัดการ และความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
  3. ความสุข คือ มีความสุขทั้งกาย ใจ ปัญญา และสังคม

   

  เนื่องจากปัญหาของโลกในปัจจุบันให้ความสำคัญกับ "บริโภคนิยม" และ "วัตถุนิยม" อันเป็นวัฒนธรรมของโลกไปแล้ว จึงทำให้คนล้นโลกและแย่งชิงทรัพยากรมากมาย เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นบนโลกใบนี้ จำเป็นต้องหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธี "เพิ่มความดี ลดความโลภ และลดประชากร" ต้องทำให้การศึกษาเป็นองค์รวม ไม่แยกส่วน เป็นการศึกษาที่ทันยุคสมัย มีความก้าวหน้าเทคโนโลยีได้พร้อมไปกับการมีดนตรี กีฬา ความงาม และสันติสุข เพื่อให้มี "ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์" เป็นทางออกของโลกในระยะยาว

   

   

  image

   

   

  คุณไพบูลย์ได้แจ้งที่ประชุมขอให้ไม่ต้องไปเยี่ยม ไม่ต้องซื้อของเยี่ยม เพราะคนซื้อไม่รู้จะซื้ออะไร และเป็นภาระคนป่วยที่ต้องไป “recycle” ต่อ ขอให้ส่งใจไปให้หรือส่งอีเมลไปแทน และขอให้ไม่ต้องบอกต่อในเรื่องความเจ็บป่วยนี้ออกไป ซึ่งรับรู้ได้ว่าท่านมีความตั้งใจอย่างที่ท่านได้พูดไปเช่นนั้นจริงๆ 

   

   

   

  imageimageimage

  ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ / ศ.ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ / คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

   

   

  ในวันนั้น ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย มจธ. ท่านหนึ่งได้กล่าวขอบคุณคุณไพบูลย์ในความเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์ โดยได้กล่าวชื่นชมในความเป็นคนเก่ง คนดี และคนกล้า ของคุณไพบูลย์ ซึ่งทั้ง อ.ยงยุทธ์และคุณไพบูลย์ต่างก็รู้จักกันมาเป็นเวลานานตั้งแต่เป็นเด็ก และได้กลับมาพบกันอีกในสมัยเรียนหนังสือที่ประเทศอังกฤษ  โดยคุณไพบูลย์ได้ไปเยี่ยมเยียนบ้านของ อ.ยงยุทธแถว Wimbledon ใน London เป็นประจำ ซึ่งคุณไพบูลย์เป็นผู้ที่มีจิตอาสาในการทำงานให้กับผู้สูงอายุต่างๆ เช่น การทาสีบ้านหรือการติดวอลเปเปอร์ให้กับบ้านผู้สูงอายุ รวมถึงบ้านของ ศ.ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ (อดีตสมาชิกขบวนการเสรีไทยในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  และที่น่าสนใจคือคุณไพบูลย์ได้พบรู้จักคุณหญิงชฎา ภรรยาของท่านที่บ้านของ อ.ยงยุทธ์ใน London ด้วย

   

   

   

  imageimage

  ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ นายกสภามหาวิทยาลัย มจธ.

  รศ.ดร.หริส สูตะบุตร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มจธ.

   

   

  รศ.ดร.หริส สูตะบุตร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งในวันนั้นอาจารย์ได้ทำหน้าที่แทน ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ นายกสภามหาวิทยาลัย มจธ. ได้กล่าวขอบคุณในนามของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย อาจารย์และนักศึกษา มจธ. ที่คุณไพบูลย์ได้เสียสละปฏิบัติงานในการเป็นกรรมการให้กับ มจธ. ซึ่งมหาวิทยาลัยได้นำแนวคิดดีๆ จากท่านในหลายเรื่องนอกเหนือจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ และขอให้ที่ประชุมได้บันทึกการประชุมอันทรงคุณค่าในวันนั้นเก็บไว้ด้วย

   

   

  image

   

   

  บรรยากาศขณะที่คุณไพบูลย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบนั้นเงียบสนิท ทุกสายตาในห้องประชุมมุ่งตรงไปที่คุณไพบูลย์ ความรู้สึกในขณะที่ได้ยินได้ฟังคุณไพบูลย์พูด เดาใจทุกคนได้ว่ารู้สึกตกใจและเศร้าใจเหมือนกับได้ยินข่าวเจ็บป่วยที่เกิดกับญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ

   

  ต้องขอขอบพระคุณคำแนะนำดีๆ ความนึกคิดดีๆ ความมีจิตใจที่ดี จากความเป็นคนดีของคุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ที่ได้ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นอกเหนือจากได้อ่านบทความหรือประวัติชีวิตของท่าน และจากที่ท่านได้ปฏิบัติให้เห็นด้วยการกระทำของท่านเอง เพราะเห็นท่านเข้าร่วมประชุมบ่อย ไม่ค่อยขาดการประชุม ทั้งการประชุมสภาฯ ปกติ การประชุม Retreat ของสภาฯ และการประชุมของคณะกรรมการชุดอื่นที่สภาฯ ได้ขอแต่งตั้งท่านให้ช่วยเหลือเพิ่มเติม

   

  จึงเห็นด้วยกับที่ ศ.ดร.ยงยุทธ์ ยุทธวงศ์ ได้กล่าวไว้ในที่ประชุมในวันนั้นว่า คุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เป็น “พระในร่างของคนธรรมดา”

   

  ตอนนี้ คุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมละไปจากกายหยาบของท่านแล้ว แต่ความดีความงามของท่านจะดำรงคงอยู่ตลอดไป

   

  ขอขอบคุณทุกรูปภาพที่ได้ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ต่างๆ ทำให้ blog น่าสนใจและน่าอ่านมากขึ้น

   

  ก่อนจะจบ blog เรื่องนี้ เพิ่งเห็นสิ่งที่น่าสังเกตคือ นับจากวันที่คุณไพบูลย์เสียชีวิต (9 เมษายน 2555) คุณไพบูลย์ได้ให้ความเห็นเรื่อง "ความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์" ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มจธ. ครบ 1 ปีพอดีๆ (8 เมษายน 2554)

    

  (14 เมษายน 2555)

   

  ชอบแนวคิดแบบนี้มากครับ ความดี ความสามารถ และความสุข ทำให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

  Admin#2 3105 days ago

  จริงค่ะ

  อยากให้นำไปปฏิบัติตาม ความมหัศจรรย์แห่งชีวิตจะเกิดขึ้นกับเราค่ะ

  **ซ้ (Suang)** 3085 days ago