Welcome
Guest User
 

  มุมสบายๆ ลำดับที่ 46 Retreat การถอยกลับ!!!

  มุมสบายๆ ลำดับที่ 46 Retreat การถอยกลับ!!!

   

   

  Blog นี้ ขอเริ่มต้นด้วยภาษาอังกฤษวันละคำ วันนี้ขอเสนอคำว่า... "Retreat"

   

  คำว่า "Retreat" สามารถเป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยาของประโยค มีความหมายดังต่อไปนี้

  [n. vt. vi.] แตรถอย, แตรเย็น, ถอย, ล่าถอย
  [n. vt. vi.] ความสันโดษ, ที่สันโดษ, หนีไปอยู่คนเดียว, หลบตัว
  [n. vt. vi.] (คาง) เบนเข้าข้างใน, (หน้าผาก) ลาด
  [n. vt. vi.] หด, ห่อ

   

  (ที่มา : พจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย อ. สอ เสถบุตร http://dictionary.sanook.com/search/dict-en-th-sedthabut/retreat

   

   

  แต่ Blog นี้ไม่ได้ต้องการพูดถึงเรื่องภาษาอังกฤษ แต่คำว่า Retreat ณ ที่นี้ หมายถึง การประชุมหนึ่งของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นการจัดประชุมนอกเหนือจากการประชุมประจำที่มีขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง ในทุกวันศุกร์ที่สองของเดือน

   

  การประชุม Retreat เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2546 เป็นปีที่ผู้เขียนเพิ่งกลับจากศึกษาต่อต่างประเทศ สมัยนั้นมี ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ เป็นประธานสภามหาวิทยาลัย และ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นอธิการบดี โดยมีความม่งหมายที่จะให้มีการ "ถอยหลัง" หรือ "ถอยกลับ" เพื่อหันกลับไปย้อนมอง ทบทวน วิเคราะห์ถึงงานและการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัยและของมหาวิทยาลัย เป็นการประชุมระดมสมองเพื่อหาข้อเสนอแนะ หาแนวทางและคำแนะนำจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นการติดตามการดำเนินการที่มติที่ประชุมของสภามหาวิทยาลัยมอบหมายว่าได้ดำเนินการอย่างไร ได้ผลแค่ไหนเพียงไร

   

  การประชุม Retreat จัดปีละ 2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 6 เดือน ประมาณต้นปี เดือนมกราคม และกลางปี ประมาณเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนของทุกปี โดยสถานที่จัดประชุมจะสลับกัน ต้นปีมักจัดที่ต่างจังหวัดเป็นเวลา 2 วัน ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ส่วนกลางปี จะประชุมเพียง 1 วัน ในวันเสาร์ที่กรุงเทพฯ โดยจัดตามโรงแรมต่างๆ

   

  ในการจัดประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะทำงาน ซึ่งจะช่วยกันด้านการจัดประชุมและข้อมูลเอกสาร ไปดูสถานที่ และเดินทางไปถึงสถานที่ประชุมล่วงหน้าเพื่อจัดเอกสารและสถานที่ประชุมให้เรียบร้อย

   

   

  imageimage

   

   

  จำได้ว่า การประชุม 3-4 ครั้งแรก ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอและอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ของ ปตท. ที่เขาบ่อยา จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่จัดประชุม Retreat ซึ่งสะดวกสบาย มีห้องประชุมขนาดใหญ่ จุประมาณ 30-40 คน บ้านพักเป็นหลังๆ ละ 2-3 ห้องนอน แต่มีจำนวนไม่มาก

   

  ในตอนหลัง จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมากขึ้น สถานที่ทั้งห้องประชุมและห้องพักที่เขาบ่อยาไม่เพียงพอแล้ว จึงจัดตามโรงแรมต่างจังหวัดแทน ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดในสถานที่ที่ไม่ต้องเดินทางไกลจากกรุงเทพฯ อยู่ในรัศมีของจังหวัดชลบุรี ระยอง เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และนครราชสีมา

   

  มีอยู่ครั้งหนึ่งได้ไปถึงจังหวัดภูเก็ต เป็นการประชุมต้นปี 2547 เพื่อไปดูความก้าวหน้าและผลการให้ความช่วยเหลือของชาว มจธ. กับประชาชนที่ประสบภัยสึนามิ ก็เดินทางไปด้วยรถบัสคันใหญ่เดินทางไกลทางไปและกลับ 1 วันเต็ม และอีกครั้งหนึ่งได้ไปที่ มจธ. ราชบุรี ประชุมที่ตึกปฐมาคาร เพื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปทำความรู้จักกับสถานที่และพื้นที่ของมหาวิทยาลัยรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ มจธ. ราชบุรีทำ ได้เห็นสวนผึ้ง สวนพฤษศาสตร์ แต่ครั้งนั้น ต้องกระจายไปนอนตามรีสอร์ทต่างๆ เพราะหอพักที่ราชบุรียังสร้างไม่เสร็จ

   

   

   

  imageimageimage

   

  อาคารที่ประชุมของเขาบ่อยา สะดวกสบาย เงียบสงบ ปลอดภัย คนภายนอกไม่สามารถเข้าออกได้ บรรยากาศบริเวณรอบๆ อาคารประชุมและบ้านพักจะเห็นทะเลสวยงาม อาจารย์หลายท่านได้วิ่งออกกำลังกายท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ และที่จำได้อีกอย่าง คือ มีลิงแสม เจ้าถิ่นอยู่แถวนี้ จึงต้องวางตุ๊กตาจระเข้ตัวนิ่มๆ ยัดนุ่นสีน้ำตาลและสีเทาตัวใหญ่ตั้งอยู่แถวบันไดตามอาคารตึกต่างๆ เพราะลิงกลัวจระเข้!!! จะได้ไม่มารบกวนผู้เข้าพักหรือประชุม

   

   

  imageimageimage

   

   

  ฝ่ายเลขานุการฯ จะเดินทางไปถึงสถานที่ประชุมก่อน 1 คืน เพื่อจัดเตรียมห้องประชุม โต๊ะประชุม และเอกสารการประชุม

   

  การประชุมจะเริ่มขึ้นในเช้าวันเสาร์ เมื่อทุกคนเดินทางมาถึง ก็ไม่ต้องลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมประชุมจะเข้าไปนั่งในที่นั่งที่ฝ่ายเลขานุการฯ วางชื่อไว้ การประชุมเริ่มประมาณ 9 โมงเช้า ดำเนินการตามวาระหรือหัวข้อการประชุมที่กำหนด ส่วนใหญ่จะเป็นการบรรยายรายงานของผู้บริหาร มจธ. ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงการดำเนินงานหัวข้อนั้นๆ จากนั้นจะขอรับการเสนอแนะจากที่ประชุม การประชุม 1 ครั้งจะมีหัวข้อการประชุมที่ขอหารือประมาณ 2 เรื่องขึ้นไป

   

  หากเป็นการประชุมต่างหวัด การประชุมในวันอาทิตย์จะเป็นการทบทวนการประชุมหารือของเมื่อวาน (การประชุมในวันเสาร์) หรือหารือในหัวข้อใหม่แทน ประชุมเพียงครึ่งเช้าของวันอาทิตย์ กินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วก็เดินทางกลับ ในการประชุมพักหลังๆ นี้ นายกสภามหาวิทยาลัยจะขอให้ฝ่ายเลขานุการสรุปการประชุมหารือของวันเสาร์เพื่อสรุปในตอนเช้าของวันอาทิตย์ด้วย ดังนั้น พอกินข้าวเย็นเสร็จ ฝ่ายเลขาฯ ในส่วนของเอกสาร ก็จะช่วยกันสรุปทำเป็น PowerPoint นำเสนอในตอนเช้าวันอาทิตย์สรุปให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ

   

  ทั้งนี้ หัวข้อของการประชุมแต่ละครั้ง ก็มีที่มาหลากหลาย ทั้งเป็นการริเริ่มของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเองที่ต้องการนำเสนอหัวข้อและขอรับทราบความคิดเห็นจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีหลายครั้งที่เป็นประเด็นของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยรายงานความก้าวหน้าในสิ่งที่ได้รับมอบหมายนโยบายให้ดำเนินการให้กรรมการทราบ เท่าที่สังเกตในช่วงหลังๆ นี้ ประเด็นจะมุ่งไปสู่ความก้าวหน้าของ มจธ. ราชบุรี บ่อยมากขึ้น

   

  ในการประชุมทุกครั้ง ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้ ตั้งแต่กล่าวต้อนรับ ปิดการประชุมช่วงเช้า เปิดการประชุมช่วงบ่ายและตอนเช้าของวันใหม่ พร้อมกับปิดการประชุมวันสุดท้ายให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพเลย ท่านให้ความกรุณาต่อมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง เราประชุมกันโดยไม่ต้องมีผู้ดำเนินรายการแต่อย่างไร

   

   

  imageimageimage

   

   

  จากภาพการประชุมของ Blog ในส่วนนี้ เป็นภาพการประขุม Retreat ครั้งที่ 1 จัดที่ประชุมเขาบ่อยา จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมมีไม่มาก เฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารไม่กี่ท่าน ภาพที่เห็นเป็นภาพในปี 2546 สิบปีผ่านมาแล้ว จะเห็นว่าทุกท่านในขณะนั้นจนถึงขณะนี้ แทบไม่เปลี่ยนแปลงเลย!

   

   

  imageimage

  imageimage

   

   

  ในการประชุม Retreat ครั้งแรกนี้ รวมถึง 3-4 ครั้งต่อมาที่เขาบ่อยา หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรียบร้อยแล้ว ทุกคนก็จะไม่กลับไปที่พักกันในทันที มีการสังสรรค์สันทนาการด้วยการคาราโอเกะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารให้เกียรติร้องเพลง นับเป็นบุญหูและบุญตาของผู้เขียนและผู้เข้าร่วมประชุมในวันนั้นทุกคนที่ได้ฟังเพลงเพราะๆ จากท่านต่างๆ

   

  จากรูปจะเห็น ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตผู้อำนวยการ Biotec ของ สวทช. ร้องเพลงกับ อ.วิสุทธิ์ ดามาพงษ์ อดีตอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ภาพของ อ.กฤษณพงศ์ กีรติกร อดึตอธิการบดี ร้องเพลงทั้งเพลงไทยและเพลงฝร่ง อ.สุชาติ เพริดพริ้ง อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดีดเปียโน เล่นแอดคอเดียน บรรเลงให้ฟัง ตลอดจนศิษย์เก่าที่มาพบผู้บริหารก็ร่วมร้องเพลงมหาวิทยาลัยต่างๆ ด้วย

   

   

  imageimage

   imageimage

   

  สำหรับรูปภาพจากนี้ไปเป็นการประชุม Retreat ครั้งล่าสุด จัดเป็นครั้งที่ 21 แล้ว เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556 เป็นเวลา 1 วัน ครั้งนี้จัดที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22 หัวข้อการประชุม เป็นการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเล่ามาบรรยายให้ฟัง ครั้งนี้เป็นเรื่อง Branding ครั้งก่อนหน้านั้นก็มีเชิญผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นมาเล่าให้ฟังเช่นกัน ในการประชุมครั้งนี้ ยังมีวาระของการจัดพื้นที่อาคารใหม่ของ มจธ. บนถนนกรุงธนบุรี (KMUTT Learning Square) และ มจธ. ราชบุรีด้วย

   

  ในการประชุม Retreat เกือบ 5 ปีมานี้ ก็มีทีม Stewardship ซึ่งเป็นอาจารย์คนรุ่นใหม่ของ มจธ. ช่วยบันทึกการประชุม สังเกตและช่วยกิจกรรมของสภามหาวิทยาลัยด้วย ฝ่ายเลขานุการก็จะจัดโต๊ะให้นั่งสังเกตการณ์อยู่ด้านหลังของแถวประชุม (ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยปกติ อาจารย์กลุ่ม Stewardshp ก็เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง)

   

  ลืมบอกไปว่าฝ่ายเลขาฯ ทั้งฝ่ายเตรียมประชุมและฝ่ายเอกสารก็จะนั่งอีกแถว อยู่ด้านหลังห้องเป็นประจำทุกครั้ง เพราะต้องเข้าออกบ่อย ไม่ให้การลุกนั่งบ่อยครั้ง เสียงปริ๊นท์เตอร์ เสียงเคาะแป้นพิมพ์ดีดไปกระทบการประชุมได้

   

   

  imageimage

   

   

  ตามที่เล่าข้างต้น ฝ่ายเลขาฯ จะจัดโต๊ะประชุมโดยตั้งกระดาษที่พิมพ์ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมให้นั่งตามที่นั่งที่กำหนด นอกจากป้ายกระดาษสามเหลี่ยมเล็กๆ พิมพ์ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว จะมีภาชนะเล็กๆ ใส่ลูกอมท็อฟฟี่ไว้ (แก้เหงาปากและกันง่วงเหงาหาวนอนมั้ง!) และเอกสารแจกด้วย มีทั้งแฟ้มเอกสาร และของที่ระลึก ในแต่ละครั้งจะแจกไม่เหมือนกัน บางครั้งเป็นกระเป๋า ซองใส่ดินสอ Thumb Drive ฯลฯ

   

   

  imageimage

   

   

  การประชุมที่โรงแรมเซ็นทาราครั้งนี้ ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางไปกันเอง ก็ใช้แค่รถ Microbus ของมหาวิทยาลัยพาผู้เดินทางไม่ถึง 20 คนไปประชุมจากมหาวิทยาลัยตอนเช้า และในการประชุมครั้งนี้ นอกจากผู้บริหารที่เชิญเป็นปกติแล้ว ยังมีน้องๆ จากงานประชาสัมพันธ์ไปร่วมประชุมด้วย เพราะประเด็นที่หารือเป็นเรื่องของ Branding

   

   

   imageimageimage

   

   

  หลังจากที่ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเปิดการประชุมแล้ว ท่านอธิการบดี (รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน) จะกล่าวรายงานถึงวาระการประชุม Retreat แล้วก็เริ่มตามวาระตามปกติ

   

    

  imageimage

   

  การประชุมในช่วงหลังๆ เริ่มมีการบันทึกวีดิทัศน์ เมื่อก่อนจะมีแค่การจดและการพิมพ์รายงาน ส่วนการบันทึกภาพนิ่ง จะเป็นน้องวริษฐา ที่เป็นฝ่ายเลขาฯ ดูสถานที่ด้วย เตรียมการประชุมด้วย เตรียมของที่ระลึกด้วย เป็นนักโสตทัศนวัสดุได้ด้วย ช่วยติดตั้งปริ๊นเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการรายงาน และเป็นช่างภาพ!

   

  เพราะผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการผูทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูง จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะมีการบันทึกภาพร่วมกัน ถือเป็นภาพประวัติศาสตร์จริงๆ...

   

   

  imageimageimage

   

  ขอเล่าเรื่องของอาหารการกิน (ของโปรด!)

   

  เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมส่วนมากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและสูงวัย ฝ่ายเลขาฯ จึงต้องใส่ใจในเรื่องของอาหาร โดยที่อาหารว่าง ทั้งเบรคเช้าและบ่าย ก็เป็นขนมไทย ขนมฝรั่งก็มี ผลไม้ก็บ่อย ซึ่งส่วนใหญ่จะไมค่อยได้ออกไปพักทานอาหารว่าง แต่เป็นการเสิร์พในห้องประชุม เพื่อไม่ให้เสียเวลา สำหรับฝ่ายเลขาฯ จะกินไม่ค่อยสะดวก เพราะต้องจดต้องพิมพ์ แต่ขออภัย...สำหรับผู้เขียน ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างไร สามารถตักเข้าปากได้ในทุกสภาวะและทุกสถานการณ์!

   

  สำหรับอาหารเที่ยง และอาหารเย็น (ถ้าประชุมต่างจังหวัด) ฝ่ายเลขาฯ จะเน้นอาหารที่เหมาะสม ส่วนใหญ่เป็นปลา เช่น ข้าวต้มปลา ก๋วยเตี๋ยวปลา กับข้าวทำจากเนื้อปลา ฯลฯ อาหารประเภทหมูหรือไก่ก็มีบ้าง ซึ่งอาหารเที่ยงก็จะมีเวลาไม่มาก ต้องรีบกิน แล้วเปลี่ยนกะ แตะมือให้ฝ่ายเลขาฯ อีกฝ่ายหนึ่งที่ช่วยเฝ้าห้องประชุมจะได้มากินต่อ แต่ถ้าเป็นอาหารเย็น ก็สบาย ทุกคนได้กินข้าวพร้อมกัน

   

  ทั้งนี้ ที่เขาบ่อยา เป็นอาหารที่จัดโดยคุณแม่บ้านของ ปตท. ซึ่งมีฝีมือในการทำอาหารมาก อร่อยทุกอย่าง อาหารประเภทปลาสดสะอาดมาก อร่อยเชียว ส่วนอาหารโรงแรมก็เป็นเรื่องปกติ ที่อร่อยอยู่แล้ว ถ้าไม่ได้สั่งโรงแรมจัด ก็กินรวมกับแขกของโรงแรม ใครใคร่กินอะไรก็เลือกกินตามใจชอบ

   

   

  ผู้เขียนขอขอบคุณผู้บริหารเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสเข้าไปฟังเข้าไปประชุม เพราะทำให้ได้รับความรู้และเห็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่กว้างขวาง ได้ซึมซับและตื่นเต้นยินดีที่ได้รับรู้ความคิดเห็นและข้อแนะนำดีๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิ แม้ต้องเป็นฝ่ายเลขาฯ เป็นงานเพิ่มจากงานประจำก็ตาม ถือเป็นกำไรชีวิต ช่วยให้เข้าใจในการทำงานของตนเองและผู้อื่นเพิ่มมากขึ้น

   

   

  ขอขอบคุณคุณวริษฐา (พรหมดำ) ปั้นมีรส น้องเลขานุการอธิการบดี อนุเคราะห์รูปภาพส่วนใหญ่ของ Blog นี้มาให้ เป็นภาพของการประชุม Retreat ครั้งแรกและครั้งล่าสุด (ครั้งที่ 21) ที่เหลือไม่กี่รูป ผู้เขียนได้บันทึกไว้เองในตอนที่ว่างจากการพิมพ์รายงาน!

   

   

  (วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556)

   

   

  โห..เก็บข้อมูลได้ดีมากเลยค่ะพี่ซ้วง  นับถือๆ

  SecretaryBird 2457 days ago

  Thank you 3 times!

  เอ้ย...ม่ายช่าย...ขอบคุณหลายเด้อ

  ข้อมูลที่ครบถ้วนนั้น ก็ต้องให้เครดิตน้อง Secretary Bird ด้วยเหมือนกันจ้ะ

  **ซ้ (Suang)** 2450 days ago