Welcome
Guest User
 

  **ซ้ (Suang)**'s Blog

  มุมสบายๆ ลำดับที่ 5 "มจธ. ไม่มีใครเหมือน และไม่เหมือนใคร!" บันทึกอิสระ ตอนที่ 3
  March 15, 2010 Comment(4)
  บันทึกอิสระ ตอนที่ 3 ไปเป็นนักเรียนๆ หนังสืออีกครั้ง   ตอนที่แล้ว ได้เล่าให้ฟังว่าได้คะแนน IELTS ตามที่ต้องการแล้ว ผู้เขียนก็นำผลคะแนนไปยื่นที่ International Office ของ Kent Law ... (Read More..)
  มุมสบายๆ ลำดับที่ 4 "มจธ. ไม่มีใครเหมือน และไม่เหมือนใคร!" บันทึกอิสระ ตอนที่ 2
  March 06, 2010 Comment(9)
  บันทึกอิสระ ตอนที่ 2 เหินฟ้าไปเรียนหนังสือไกล๊ไกล...   ความเดิมในตอนที่แล้ว ได้เล่าถึงเรื่องการได้รับทุน การเตรียมตัว (และเตรียมใจ) ... (Read More..)
  มุมสบายๆ ลำดับที่ 3 "มจธ. ไม่มีใครเหมือน และไม่เหมือนใคร !" บันทึกอิสระ ตอนที่ 1
  February 21, 2010 Comment(7)
  บันทึกอิสระ ตอนที่ 1 ได้รับทุนและเตรียมตัวไปเรียน เนื่องในโอกาสที่ "มจธ" ครบรอบ 50 ปี ในปี 2553 นี้ (เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2503) ผู้เขียนอยากเล่าความโดดเด่นและความพิเศษของ มจธ. ... (Read More..)
  มุมสบายๆ ลำดับที่ 2 อาหารญี่ปุ่น (แท้ๆ) - ตอนสุดท้าย
  February 18, 2010 Comment(12)
  จากที่เพิ่งเริ่มหัดทำ Blog ตอนนี้ก็ติดลมเขียนตอนที่ 2 ต่อแล้ว การฝึกอบรมที่ญี่ปุ่นครั้งนี้ นอกจากจะอยู่ที่โตเกียวเป็นส่วนใหญ่แล้ว ยังได้ไปดูงานที่กรุงเกียวโตเป็นเวลา 2 ... (Read More..)
  มุมสบายๆ ลำดับที่ 1 อาหารญี่ปุ่น (แท้ๆ) - ตอนแรก
  February 15, 2010 Comment(8)
  ได้ฤกษ์ดีที่จะเริ่มเขียน Blog แรก เนื่องในวันตรุษจีนแห่งความรัก ที่พิเศษเช่นนี้ จากที่คณะทำงาน KM (โดยเฉพาะน้องเปิ้ล สทบ. และอาจารย์โจ คณะศิลปศาสตร์) ได้มาเชิญชวนให้เขียน ... (Read More..)
  My First Blog
  February 12, 2010 Comment(5)
  My First Blog นี้สร้างขึ้นที่ห้องอบรมของสำนักคอมพิวเตอร์ ลานแดง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.10 น.     Blue hills  
  Page : 123456