Welcome
Guest User
 

    บรรยากาศการอบรมการเขียน Blog ของเว็บการจัดการความรู้ มจธ.

            ในวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ทีมงานจัดการความรู้ มจธ. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน Blog ของเว็บไซต์การจัดการความรู้ มจธ. โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 9 คน โดยได้รับวิทยากรจากสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย คุณธรรมรัตน์  เดชกูลพรศิริ และคุณกวีวุฒิ สิริลาภยศ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง

    File 1

    image