Welcome
Guest User
 

    สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและวิจัย รับนักจัดรายการวิทยุจ้า

    คณาจารย์ท่านใดที่ต้องการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หรือต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนด้วยสื่อวิทยุ
    ขอเชิญติดต่อได้ที่ภาควิชาครับ 8565-6 รับไม่จำกัดจำนวนครับ เนื้อหาเป็นเนื้อหาที่ท่านมีความถนัดได้เลยครับ
    มีเจ้าหน้าที่ ช่วยในการจัดรายการครับ จะสะดวกโฟนอินเข้ามาร่วมรายการก็ได้ครับ