Welcome
Guest User
 

  Social Web ในสายตานักการตลาดออนไลน์

         ตอนนี้พฤติกรรมคนในสังคมเปลี่ยนไป จากเดิมที่ใช้เวลาดูทีวีมาก ก็เปลี่ยนมาเข้าอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น จากดูเว็บเบสธรรมดาก็กลายเป็น เว็บคอมมูนิตี้ จนถึงตอนนี้คนไทยเข้าเว็บ Facebook มากเป็นอันดับ 3 ของโลกไปแล้ว

           ข้อดีของ Social Web ก็คือมีความเป็นตัวตนค่อนข้างสูง ทำให้สามารถรู้ได้ว่าผู้ใช้เป็นใคร เพศอะไร อายุ ประวัติ ทำงานที่ไหน ความสนใจคืออะไร ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถเก็บรวบรวมไว้ได้เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ในทางการ ตลาดโดยตรง

            คนที่คิดจะทำการตลาดบน Social Web ควรหาวิธีเข้ามาในลักษระพูดคุย แบ่งปันประสบการณ์ในการใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ มากกว่าที่จะมามุ่งขายของตรงๆ หรือที่เรียกว่า Hard sales ต้องพยายามทำให้สินค้านั้นๆ มีชีวิต มีความเป็น Human มากขึ้น

             ปัจจุบันการทำโฆษณาออนไลน์จะอยู่บน Social Web ถึง 20%

             ทฤษฎีทางการตลาดที่สำคัญสำหรับ Social Web ก็คือ "อินฟลูเอนเซอร์" (Influencer) หรือการให้ผู้ที่มีความสำคัญบนโลกออนไลน์ เป็นบุคคลที่ทุกคนบนเว็บให้ความเชื่อถือ เป็นตัวแทนในการสื่อสาร

             Life Style ของคนปัจจุบันใช้เวลากับสื่ออื่นๆ น้อยลง แต่หันมาใช้เวลาบนอินเทอร์เน็ตมากกขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าสำหรับนักการตลาดแล้ว ผู้บริโภคไปที่ไหน นักการตลาดก็ต้องตามไปที่นั่น...


             Smile

  จริงครับ เดี๋ยวนี้นักการตลาดสมัยใหม่

  เริ่มใช้ Social Network เหล่านี้ในการสื่อสารและ ขายสินค้า

  ไม่ใช่แค่การ สื่อสาร แต่ยังเป็นการสร้าง Relation ระหว่างตัวลูกค้ากับ

  Brand เพื่อให้เกิดความจงรักษ์ภักดีกับ Brand

  แต่ก็อย่างว่าเมื่อ ลูกค้ารู้สึกว่าเป็นฝ่ายที่ ถูกนำข้อมูลไปใช้เพื่อการตลาดมากไป

  อาจจะทำให้ผู้ใช้ เริ่มหนีและบ่ายเบี่ยงอีกได้ สิ่งที่ นักการตลาดควรทำคือ

  การทำให้เกิดการ Win Win ทั้ง 2ฝ่าย จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

   

  Admin#2 3870 days ago