Welcome
Guest User
 

  March 2010

  ทดสอบปัญหาคณิตศาสตร์ 02
  March 15, 2010 Comment(5)
  ปัญหาคณิตศาสตร์ในครั้งนี้ เป็นปัญหาที่เขาใช้ถามเด็กประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ครับ มาจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ในปีค.ศ.2006 จัดขึ้นที่จาการ์ตา ถ้าดูจากภาพซ้าย จะเห็นว่ามีหนึ่ง 3 ตัว สอง 1 ... (Read More..)
  ทดสอบปัญหาคณิตศาสตร์ 01
  March 05, 2010 Comment(6)
  ปัญหาคณิตศาสตร์นี้เป็นปัญหาง่ายๆ ครับ ได้มาจาก e-mail ของเพื่อน ในอีเมล์กล่าวว่า โดยเฉลี่ยแล้ว คนที่ทำโจทย์นี้ได้จะมี IQ อยู่ที่ 120 ขึ้นไป ถ้าสมมุติว่า 2 + 5 = 14 3 + 6 = 27 5 + 7 = 60 6 + 5 = 66 8 + 4 = 96 แล้ว 9 + 7 = ... (Read More..)
  เทคนิคการพิมพ์ X-bar และสัญลักษณ์บางอย่างใน Microsoft Word 2007
  March 05, 2010 Comment(0)
  ถ้าต้องการพิมพ์ X-bar และสัญลักษณ์บางอย่างใน Microsoft Word 2007 ให้ทำดังนี้ ใน Microsoft Word 2007 1. กดเครื่องหมายวงกลมทางซ้ายบนสุดของ Word 2. เข้าไปที่ Word Options (อยู่ล่างสุดทางขวาติดกับคำสั่ง Exit Word) 3. เลือกหัวข้อ Proofing 4. เข้า AutoCorrect Options 5. ... (Read More..)