Welcome
Guest User
 

  หนังสือ ทำไมคนเอเชียถึงมีความคิดสร้างสรรค์น้อยกว่าคนตะวันตก (Why Asians Are LESS Creative Than Westerners)

  image

   

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า "ทำไมคนเอเชียจึงมีความคิดสร้างสรรค์น้อยกว่าคนตะวันตก" เขียนโดยนักวิชาการชาวเวียตนามนาม งอ ไอก์ กวาง จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เพรนทิซ ฮอลล์/เพียร์สัน เอดูเคชั่น  เมื่อปีพ.ศ. 2544

   

  image

   

  เกริ่นนำของหนังสือเล่มนี้เขียนว่า "โลกนี้คือละคร เราทั้งหมดเป็นผีเสื้อที่คิดว่าเรานั้นเป็นมนุษย์" คำว่า "โลกนี้คือละคร" เป็นคำคมของวิลเลียม เช็คสเปียร์ เพื่อบอกว่า เราทุกคนล้วนมีบทบาทที่ต้องเล่นเมื่ออยู่ในสังคมโลก

  นักวิชาการได้เปรียบเทียบลักษณะสังคมเอเชียและตะวันตกและสรุปว่าแตกต่างกันในประเด็นต่อไปนี้

  1. กฏระเบียบในสังคม: สังคมเอเชียจะมีกฎระเบียบเพื่อใช้บังคับคนในสังคมมากมายกว่าตะวันตก

  2. ความต้องการยอมรับในกลุ่ม: สังคมเอเชียยอมทำตามเสียงส่วนใหญ่มากกว่าจะเป็นตัวของตัวเองตามแบบตะวันตก

  3. ระดับชั้นในสังคม: ในสังคมเอเชีย บุคคลคบหากันตามระดับชั้นในสังคม และแสดงการกระทำแตกต่างกันไปตามสิ่งต่างๆ เช่น อายุและฐานะ

  4. ความขัดแย้งในสังคม: สังคมเอเชียไม่ชอบให้เกิดความขัดแย้งในสังคมขึ้น จึงรีบทำทุกวิธีเพื่อให้ความขัดแย้งยุติโดยเร็ว แต่ไม่ยุติจริง

  5. หน้าตา: สังคมเอเชียใส่ใจเรื่องหน้าตาหรือภาพลักษณ์มากกว่าการแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกที่แท้จริง ทำให้บ่อยครั้งสิ่งที่ปรากฎไม่เป็นไปตามความจริง

  ในหนังสือยังเล่าเรื่องลักษณะการกระทำของตะวันตกที่ดูเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นในสังคมเอเชียเลย นั่นก็คือ การสั่นคลอนรากฐานความคิด ตัวอย่างบุคคลที่สั่นคลอนความคิดโลกตะวันตก ในทางปรัชญาก็มี โสเครตีส ในทางดาราศาสตร์ก็คือ กาลิเลโอ กาลิเลอี ในทางการเมืองก็คือ คาร์ล มาร์กซ์ ในทางชีววิทยาก็มี ชาร์ล ดาร์วิน ในทางฟิสิกส์ก็มี อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

  วิธีหนึ่งที่จะทำให้สังคมเอเชียมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นก็คือ ต้องแยกแยะให้ชัดเจนระหว่าง "การอบรม" กับ "การให้วิชาความรู้" ศาสตราจารย์ชาวไต้หวันนาม ลี่ ยวน เจอ เจ้าของรางวัลโนเบลทางเคมีในปีพ.ศ. 2529 ได้เสนอแนะความคิดนี้แก่ อะคาเดเมีย ซินิกา (คำละติน หมายถึง บัณฑิตยสถานของจีน) สถาบันวิจัยชั้นนำของไต้หวัน โดยยกข้อสังเกตว่า ถึงแม้เด็กเอเชียจะเอาชนะเด็กตะวันตกได้เมื่อไปสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ แต่พวกเขาก็ไม่มีความสร้างสรรค์ใด ๆ เพราะว่า พวกเขา "ได้รับการฝึกฝน" เพียงเพื่อแก้ปัญหาโจทย์ในการสอบให้ได้เท่านั้น พวกเขาไม่อาจแก้ปัญหาที่ที่ต้องเอาไปประยุกต์จากชีวิตจริง จึงเกิดเป็นการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ได้ เขายกตัวอย่างความแตกต่างระหว่างการฝึกอบรมและการให้วิชาความรู้ในสถาการณ์ครอบครัวว่า พ่อของเด็กชายชาวอิสราเอลจะถามลูกว่า "วันนี้ลูกถามอะไรครูบ้าง" ในขณะที่แม่ของเด็กเอเชียจะพูดว่า "วันนี้สอบได้กี่คะแนน"

   

  image

   

  image

   

  Last sunday I read a book entitled "Why Asians are LESS creative than Westerners" written by a Vietnamese academic scholar Ng Aik Kwang published by Prentice Hall/Pearson Education in 2001.

  The epilogue reads "All the World's a Stage And We're All Butterflies Dreaming That We're Human Beings." The   sentence "All the World's a Stage." is a famous quotation of William Shakespeare, implying that we all have a role to play in a world society.

  Ng Aik Kwang compares Asian and Western societies and concludes the following ideas:

  1. Regulations: Asian society has more regulations than Western one because Asian obeys without reason. 

  2. Social Acceptance: Asian needs to become a part of group instead of going on solo.

  3. Hierarchy: Asian treats each other with different standards according to things like age and social status.

  4. Social Conflict: Asian holds a more negative thought of conflict and the conflict must disappear fast,  but it does not end.

  5. Face: Asian considers face more important than real feeling and opinion. Thus, appearance seems fake most of the time.

  The book also cites an action in the West which has never been happening in the East, or Shaking the Foundations of Thought . An example in philosophy is Socrates, in astronomy, Galileo Galilei, in politics, Karl Marx, in biology, Charles Darwin, and in physics, Albert Einstein.

  A way to make Asian society more creative is to make a distinction between training and educating. This is what Taiwan Professor Lee Yuan Tseh, 1986 Nobel Prize laureate in chemistry, advices to Taiwan's top research institution Academia Sinica. He points out that although Asian students could beat Western students in Olympic academic competitions, they are not creative because  they are trained only to do well in examinations. They could not solve practical problems in real life which could lead to a scientific breakthrough. He cites an example of reinforcing this difference between training and educating in a familial situation that an Israeli father would ask his son "What questions did you raise today?" whereas an Asian mother would ask "What score did you get?"


  คุณสุธี มีคลังความรู้มากมายนะคะ แต่ละเรื่องที่แนะนำเป็นเรื่องที่น่าอ่านทั้งนั้นเลยค่ะ รวมทั้งมีทักษะในการวิเคราะห์ความรู้ที่ดีมากด้วยค่ะ  ขอชื่นชม...

  TOM Chantana 3709 days ago

  ขอบคุณที่ชมครับ แล้วจะสรรหามาแนะนำให้เรื่อยๆ ครับ

  Suthee LI 3697 days ago