Welcome
Guest User
 

  Archives

  Twittor by Dormitory's Blog

  ผ่านไปอีกแล้วนะครับกับกิจกรรมทักษะการพูดในที่สาธารณะ(25/11/53)ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก ประจำปี 2553
  November 27, 2010 Comment(1)
  ผ่านไปอีก 1 กิจกรรมแล้วนะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ กับกิจกรรมทักษะการพูดในที่สาธารณะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมหอเกียรติยศ ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 3 ... (Read More..)
  ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมคุณธรรมชาวหอสู่ความพอเพียง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก ประจำปี 2553
  November 22, 2010 Comment(0)
  ผ่านไปอีกแล้วนะครับกับกิจกรรมดีๆที่ทางหอพักนักศึกษาร่วมกับโครงการร่วมมีเดียฯทางการแพทย์ จัดกิจกรรมร่วมกัน โดยครั้งที่ผ่านมากับกิจกรรมคุณธรรมชาวหอสู่ความพอเพียง ... (Read More..)
  ผ่านไปอีก 1 กิจกรรม(Mind Mapping) กับโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก ปี 2553
  November 12, 2010 Comment(1)
  ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับชาว KM ทุกท่าน วันนี้จะเอาบรรยากาศการอบรม Mind Mapping โดย อาจารย์ ภาสกร บินชัย (ทีมงาน อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ... (Read More..)
  ผ่านไปแล้วกับกิจกรรม Creative Thinking By อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี
  November 05, 2010 Comment(4)
  ผ่านไปแล้วนะครับกับกิจกรรม Creative Thinking (วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2553) โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ 2 แล้วนะครับ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก ... (Read More..)
  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก ปี 2553
  November 02, 2010 Comment(3)
  ตามที่หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีกรอบการดำเนินงานของหอพักนักศึกษาในลักษณะ “Living and Learning Center” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา ทั้งด้านการเรียนและที่พักอาศัย ... (Read More..)