Welcome
Guest User
 

    Archives

    February 2010

    การเดินทางไปวิทยาเขตบางขุนเทียน ณ ปัจจุบันและอนาคต
    February 18, 2010 Comment(3)
    การเดินทางไปบางขุนเทียน  ในปัจจุบันนี้มี 2 ช่องทาง คือ รถสวัสดิการของมหาวิทยาลัย และ รถยนต์ส่วนตัว อีกทางเลือกหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ ... (Read More..)