Welcome
Guest User
 

    Archives

    May 2010

    เชิดชูอาจารย์ (แรงบันดาลใจในการสอนแบบเด่นๆ)
    May 01, 2010 Comment(0)
    กลับมาอีกครั้งครับ ครั้งนี้จะเล่าเรื่อง "แรงบันดาลใจในการสอนแบบเด่นๆ" ที่ผมได้จากอาจารย์ใน สจธ. สมัยที่ผมเรียนนะครับ (หลังผมทำงานแล้วจะมีภาคพิเศษตามมา) รศ.ดร.เอก ... (Read More..)