Welcome
Guest User
 

  แนะนำหนังสือ's Pages

  แนะนำหนังสือ

  image

  แนะนำหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาองค์กร ฯลฯ ท่านที่สนใจสามารถคลิกรายชื่อหนังสือด้านซ้ายมือ ใน page nevigation ได้เลยครับ

   
  Edit by a-jo at 3:51:22 PM 28/01/10