Welcome
Guest User
 

  ครั้งที่ 5 : แนวทางการวิจัยเชิงนโยบายและสหวิทยาการ's Pages

  ครั้งที่ 5 : แนวทางการวิจัยเชิงนโยบายและสหวิทยาการ

  การเสวนาระดมสมองกลุ่ม R & D Forum ครั้งที่ 5 วันที่ 22 มกราคม 2552 เรื่อง “แนวทางการวิจัยเชิงนโยบายและสหวิทยาการโดย ศ.ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

  สรุปการบรรยายพิเศษ

  ประมวลภาพการบรรยาย

  Video การบรรยาย (256 Kbps, 2.5 Mbps)

   
  Edit by Aomjai at 3:47:54 PM 06/05/09