Welcome
Guest User
 

  สัปดาห์ที่6 : การสร้างแบบจำลอง's Pages

  สัปดาห์ที่6 : การสร้างแบบจำลอง

  ห้องบรรยาย (1 ชั่วโมง) :

  • บรรยายเรื่อง การสร้างแบบจำลอง (ต่อ)

   

  ห้องกิจกรรม (2 ชั่วโมง):

  • กิจกรรมกลุ่ม
  • นักศึกษารับ Term Assignment Proposal เพื่อปรับแก้ไข
   
  Edit by นารูม่อน at 4:22:05 PM 17/11/10