Welcome
Guest User
 

  การแสวงหาความงดงามตามธรรมชาติ's Pages

  การแสวงหาความงดงามตามธรรมชาติ

  ห้องบรรยาย (2 ชั่วโมง) :

  • บรรยายเรื่อง "บ้านดิน" จากวิทยากร

   

  ห้องกิจกรรม (1 ชั่วโมง) :

  • สร้างสรรค์ไอเดียการพับใบตอง ภายใต้โจทย์ "ของกิน ของฝาก" (โดยแจ้งล่วงหน้า 1 อาทิตย์ให้นักศึกษาจัดเตรียมใบตอง ได้กลัด)
  • จากนั้นให้นักศึกษาถ่ายภาพชิ้นงานสมบูรณ์ พร้อมเขียนคำบรรยาย
   
  Edit by นารูม่อน at 5:45:05 PM 17/11/10