Welcome
Guest User
 
   

  สำนักคอมพิวเตอร์'s Group

  Pages Home > Knowledge Management KMUTT Site > มีอะไรใหม่ใน KM KMUTT Site
  มีอะไรใหม่ใน KM KMUTT Site

  29/01/09
  - ปรับปรุงแถบเมนู
  - แก้บักเกี่ยวกับการเปลี่ยน group icon
  - เปลี่ยนตัวเลือกสิทธิการเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในกลุ่ม
     - นำสิทธิแบบ private ออก ( ข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มนั้นอาจถูกแก้ไขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลได้โดยสมาชิกในกลุ่ม
        การกำหนดสิทธิแบบ private จะทำให้ข้อมูลนั้นเข้าถึงได้เฉพาะผู้สร้าง  )

  28/01/09
  - ประชุมความก้าวหน้าภายใน
  - เพิ่มความสามารถให้กับการจัดเก็บไฟล์
     - สามารถสร้างอัลบั้ม / อัฟโหลดไฟล์เข้าอัลบั้ม
     - ปรับปรุงการแสดงผลแบบ gallery view

  22/01/09
  - ปรับปรุงตำแหน่งการวาง menu ให้ใช้ง่ายขึ้น
  - แก้ไขระบบให้ผู้ที่มี password สั้นกว่า 6 ตัวอักษรเข้าระบบได้

  20/01/09
  - เพิ่มความสามารถให้กับกลุ่ม
     - ภายในกลุ่มจะแสดงรายชื่อผู้ที่ขอเข้ากลุ่ม ในกรณีที่สิทธิในการขอเข้าร่วมกลุ่มเป็นแบบส่วนตัว(private)
        ทำให้ผู้ดูแลกลุ่มสามารถรับผู้ขอเข้าร่วมกลุ่มได้ โดยคลิ๊กที่ลูกศรบริเวณใต้ icon รูปประวัติของบุคคลนั้น
        จะพบเมนู "รับเป็นสมาชิกกลุ่ม" / "Receive as group member" และกดเลือกเพื่อรับบุคคลนั้นเป็นสมาชิก
     - ปรับปรุงหน้าหลัก และปรับปรุง Links ต่างๆภายในระบบ

  19/01/09
  - แก้ไขหน้าแรกให้แสดง all site blog และ all site group
  - ปิดการสร้างกลุ่ม โดยให้ผู้ดูแลระบบ(admin)เป็นผู้จัดการ
  - เพิ่มความสามารถให้กับกลุ่ม
     - ผู้ดูแลระบบสามารถให้สิทธิสมาชิกภายในกลุ่ม ดูแลข้อมูลภายในกลุ่มได้ (moderator) เช่น แก้ไข/ลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม (จากเดิมผู้สร้างกลุ่มจะต้องเป็นคนดูแลเท่านั้น)

  15/01/09
  - ปิดการแก้ไข user password และ user e-mail (เนื่องจากอิงกับ username E-mail ของมหาวิทยาลัย)

  14/01/09
  - ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง นำโดย อ.บัณฑิต

  12/01/09
  - ปรับแต่ง Menu ด้านบน
  - ย้ายตำแหน่งปุ่ม Log out

  06/01/09
  - ติดตั้งระบบนี้บน Server จริง ที่ http://kmutt.ac.th/elgg

  ก่อนหน้านี้
  - ติดตั้งระบบและทดสอบบน Server ทดลอง
  - ออกแบบและสร้าง Theme ของไซด์
  - ปรับแก้ Opensource ให้ fit กับ requirement เบื้องต้น
     - สร้าง User อัตโนมัติด้วย user e-mail ของมหาวิทยาลัย (LDAP)
     - ติดตั้ง Blog module
     - ติดตั้ง Page module
     - ติดตั้ง Group module

   
  Edit by ชาญวิทย์ ศรีสุภะ at 6:24:33 PM 29/01/09
   
  Group Function