Welcome
Guest User
 
   

  R&D Forum's Group

  Guest
  Pages Home > ครั้งที่ 47 : เล่นเปลี่ยนโลก
  ครั้งที่ 47 : เล่นเปลี่ยนโลก

   

  การบรรยายพิเศษที่ประชุม 3 ฟอรั่ม  
  เรื่อง “เล่นเปลี่ยนโลก”   
  วันที่ 13 ธันวาคม 2555  ณ ลานหน้าห้องประภา ประจักษ์ศุภนิติ
  วิทยากร : คุณรัตติกร วุฒิกร  กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ บริษัท คลับครีเอทีฟ จำกัด

  ด้วยความบังเอิญไปเจอบทความในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งว่ารับสมัครนักออกแบบของเล่น จึงทำการสมัครงานที่นั่นและก็ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมทำงานในตำแหน่งนักออกแบบของเล่นที่ Plantoy ใช้ระยะเวลาในการทำงาน 4 ปี ได้ออกแบบของเล่นเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก หลังจากนั้นไปสมัครงานที่เกี่ยวกับองค์การยูเนสโก (UNESCO) ชื่อโครงการ creativity workshop for children เป็นงานที่รวบรวมนักออกแบบ / วิศวกร / ครู / หมอ / นักบำบัด จากทั่วโลก ไปออกแบบของเล่นให้กับเด็กตาบอด (เด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษ) ที่ประเทศอังกฤษ นั่นเป็นครั้งแรกที่เริ่มเรียนรู้ว่างานนักออกแบบมีความหมายและสำคัญขนาดไหนที่สามารถช่วยให้ชีวิตคนๆหนึ่งสามารถเปลี่ยนไปได้ 
  หลังจากประสบการณ์คราวนั้นทำให้เริ่มรู้สึกว่าไม่อยากทำงานที่เกี่ยวข้องกับสายธุรกิจ เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยก็ลาออกจากงานที่ทำอยู่และไปทำงานเป็นอาสาสมัครที่ประเทศอังกฤษ  Toy Library (ห้องสมุดของเล่น) ณ กรุงลอนดอน พอได้เข้าไปคลุกคลีกับเด็กๆก็เริ่มสังเกตว่าเด็กแต่ละคนชอบเล่นของเล่นแบบไหน แล้วเริ่มออกแบบของเล่นให้เหมาะกับเด็ก และพยายามที่จะทำงานแล้วขอทุนมาเพื่อออกแบบของเล่นให้เด็กๆ และเด็กด้อยโอกาส 
  แต่บางครั้งการที่จะทำดีเพื่อสังคมหรือทำอะไรให้เด็กไม่จำเป็นที่จะต้องทำโครงการขอการสนับสนุน สามารถที่จะทำเป็นธุรกิจก็ได้ เลยมีความคิดตั้งบริษัทขึ้นมาและตั้งปณิธานไว้ว่าจะออกแบบของเล่นที่มีสาระ ดี และเป็นมิตรต่อโลก จะไม่ทำเกมที่เป็นการหลอกเด็กหรือใช้วัสดุที่ทำร้ายโลก หลังจากทำงานมาได้ 2 ปีของเล่นก็ได้ถูกนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ต่างๆ และเริ่มเป็นที่รู้จัก แต่ความตั้งใจที่ต้องการทำเพื่อเด็กๆยังไม่เปลี่ยนแปลง หลังจากประสบความสำเร็จในเบื้องต้นแล้วก็เดินทางไปที่ประเทศอามาเนีย (เป็นประเทศเล็กๆอยู่ระหว่าง ประเทศอาเซอร์ไบจาน และจอร์เจีย) ทำงานที่เกี่ยวกับองค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็นการทำงานร่วมกับคุณครู ซึ่งเด็กที่นี่บางครั้งจะถูกทำร้ายและมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตเพราะมีการเติบโตมาจากพื้นฐานประเทศที่เป็นพื้นที่สงคราม
  การทำงานในช่วงแรกๆจะเกี่ยวข้องกับงานไม้เพราะมีความถนัดมากกว่างานชิ้นอื่นๆ แต่หลังจากที่ได้รับรางวัลมาก็เริ่มมีงานชนิดใหม่เข้ามาให้ทำเรื่อยๆ เป็นของเล่นที่ทำจากวัสดุอื่นๆ เช่น หนังสือ pop up , ดินน้ำมันที่ทำจากแป้งโด ฯลฯหลังจากนั้นก็ตั้งบริษัทขึ้นมาเป็นบริษัทที่ออกแบบและผลิตของเล่นมี paper toy , soft toy นอกจากจัดจำหน่ายที่ประเทศไทยแล้วยังส่งออกไปต่างประเทศด้วย หลังจากนั้นถูกเชิญไปที่ประเทศเยอรมัน (UNESCO) แต่เปลี่ยนจากคนที่นั่งฟังเป็นคนสอนแทน และได้ไปที่เมืองที่คนมีความต้องการให้ช่วยเหลือ เช่น คนพิการ คนติดยาเสพติด แม่ที่ตั้งท้องก่อนกำหนด คนชรา ฯลฯ 
  บางครั้งคนที่โตแล้วลืมความเป็นเด็ก ลืมวิธีการเล่นเพราะชีวิตของเราเมื่อโตขึ้นจะยุ่งมากจนไม่มีเวลา การเล่นกับของเล่นบางครั้งก็มีประโยชน์เพราะของเล่นสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากมาย
  แค่ลองเล่นก็สามารถเปลี่ยนโลกใบนี้ได้...เพราะ...ของเล่นบางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ

  image

   

  image

   

  image

   

  image

   

  image

   

  image

   

  image

   
  Edit by Sivadee at 11:02:56 AM 11/01/13
   
  Group Function