Welcome
Guest User
 
   

  R&D Forum's Group

  Guest
  Pages Home > ครั้งที่ 12/2557 : " จักรยานเพื่อชีวิต"
  ครั้งที่ 12/2557 : " จักรยานเพื่อชีวิต"
  บรรยายพิเศษที่ประชุม 3 ฟอรั่ม เรื่อง " จักรยานเพื่อชีวิต"
  วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี
  วิทยากรบรรยาย อาจารย์ปราจิน  รุ่งโรจน์  โค้ชจักรยานทีมชาติไทย

   

  image

      

          จักรยานเป็นยานพาหนะที่มนุษย์สร้างขึ้นและขับเคลื่อนด้วยแรงกายของมนุษย์ทำให้สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเดินทางไปตามที่ต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นพาหนะที่สามารถใชได้ดี ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพราะว่าจักรยานเป็นยานพาหนะชนิดเดียวที่ไม่ก่อให้เกิดภาวะกับโลก ไม่มีเสียงดัง ช่วยประหยัดพลังงาน เป็นวัฒนธรรมหลายๆ ประเทศที่ยังใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ประหยัดและทำให้สุขภาพดี เป็นพาหนะที่ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ

   

  ประโยชน์จากการขี่จักรยาน

   

  ด้านสุขภาพ

  สุขภาพดีขึ้น ก็ได้จากการขี่จักรยาน สุขภาพแ็งแรงและดีขึ้นทุกวัน จักรยานสามารถแข่งเป็นกีฬาได้ กล่าวคือ มีความเร็ว มีความแข็งแรงมากกว่า และมีสมรรถภาพที่สูงกว่า

   

  ด้านสังคม

  จักรยานทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ในโลกใบนี้น่ารื่นรมย์ยิ่งขึ้น ได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็น เป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับตนเอง เพราะจักรยานทำให้เดินทางไปในทุกพื้นที่ที่อยากจะไปทั้งในและนอกประเทศ ได้มีโอกาสเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ

   

  ด้านอารมณ์

  การปั่นจักรยานในระยะเวลาหนึ่งที่นานพอสมควร ร่างกายจะขับสารแห่งความสุขชื่อ "เอ็นโดฟิน" ออกมาทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นแจ่มใส สนุกสนาน และมีความสุข ขณะเดียวกันถ้าร่างกายมีความเครียดจะขับสารแห่งความทุกข์ออกมาชื่อ "อินซูลิน" การปั่นจักรยานที่ดีจะต้องมีความบ่อย คาวมนาน และความหนักเพียงพอ ที่เรียกว่า "FIT" จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกับร่างกายและจิตใจ ผ่อนคลายหายเครียดหลังจากการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน

   

  ด้านสติปัญญา

  การขี่จักรยานช่วยทำให้การตัดสินใจดีขึ้น รวดเร็วขึ้น

  image

   

   

  image

   
  Edit by naphachanok.yar at 11:22:53 AM 10/10/14
   
  Group Function