Welcome
Guest User
 

  ครั้งที่ 16/2557 : "Honeybees : Multidisciplinary Approach to Create a Invigorative Economy and Support Resilient Communities"'s Pages

  ครั้งที่ 16/2557 : "Honeybees : Multidisciplinary Approach to Create a Invigorative Economy and Support Resilient Communities"

  บรรยายพิเศษที่ประชุม 3 ฟอรั่มเรื่อง "Honeybees : Multidisciplinary Approach  to  Create a  Invigorative Economy and Support Resilient Communities"
  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมสนั่นสุมิตร ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  วิทยากรบรรยาย ผศ.ดร.อรวรรณ ดวงภักดี  อาจารย์ มจธ.ราชบุรี

   

  image

   

  วงจรชีวิตของผึ้ง Frown

   

              ผึ้งเป็นสัตว์สังคมที่มีการจัดระเบียบและมีความสะอาดมาก ผึ้งไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวเป็นระยะเวลนานโดยขาดสัมพันธ์กับผึ้งวรรณะอื่นภายในสังคมเดียวกัน ผึ้งมีระบบสังคมมาเป็นเวลานานถึงกว่า 30 ล้านปี ผึ้งแต่ละรังเปรียบเสมือนหนึ่งครอบครัว ผึ้งที่เลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมโดยทั่วไปนิยมเลี้ยงผึ้งพันธุ์ Apis Mellifera ซึ่งประกอบด้วยผึ้ง 3 วรรณะ คือ

   

  ผึ้งนางพญา (The Queen)

   

               ผึ้งนางพญาจะมีขนาดใหญ่ เป็นลักษณะเด่นที่แยกได้ง่ายกว่าผึ้งตัวผู้และผึ้งงานมีลำตัวยาวกว่าผึ้งตัวผู้และผึ้งงานปีกของผึ้งนางพญาจะมีขนาดสั้น เมื่อเทียบกับความยาวของลำตัว ส่วนท้องของผึ้งนางพญาจะค่อนข้างเรียวยาว มีลักษณะคล้ายกับตัวต่อ ผึ้งนางพญามีการเคลื่อนไหวค่อนข้างเชื่องช้า ปกติจะมีวงจรชีวิต 1-2 ปี แต่บางตัวอาจมีอายุนานถึง 5 ปี ผึ้งนางพญาได้กินนมผึ้งตั้งแต่เป็นตัวอ่อนอายุ 1 วัน และได้กินต่อไปจนตลอดชีวิต นี้เป็นจุดแตกต่างจากผึ้งงาน และผึ้งตัวผู้มีการพัฒนาที่แตกต่างทั้งลักษณะทางกายภาพภายนอกรวมไปถึงการทำหน้าที่ต่างกันด้วย

   

  ผึ้งตัวผู้ (The Drone) 

   

            ผึ้งตัวผู้มีขนาดใหญ่ ลำตัวอ้วนและสั้นกว่าผึ้งนางพญา ผึ้งตัวผู้ไม่มีเหล็กในมีลิ้นสั้นมาก หาอาหารเองไม่ได้แต่จะรับอาหารจาหผึ้งงาน หรือ ดูดกินน้ำหวานจากในรวงเท่านั้น ผึ้งตัวผู้จะเจริญมาจากไข่ที่ไม่ได้รับการผสม เมื่อตัวอ่อนของผึ้งตัวผู้โตเต็มที่ ผึ้งงานก็จะมาปิดฝาหลอดรวงด้วยไขผึ้ง ผึ้งตัวผู้ก็จะเข้าดักแด้อยู่ภายใน เมื่อครบกำหนดก็จะกัดไขผึ้งที่ปิดฝาออกาเป็นตัวเต็มวัย อายุประมาณ 16 วัน พร้อมที่จะผสมพันธุ์ได้ ผึ้งตัวผู้มีหน้าที่ผสมพันธุ์อย่างเดียว เมื่อหมดฤดูผสมพันธุ์ ผึ้งตัวผู้ที่ยังไม่มีโอกาสผสมพันธุ์จะถูกผึ้งงานปล่อยให้อดตายด้วย เราจะพบผึ้งตัวผู้ปรากฏในรังเฉพาะช่วยฤดูผสมพันธุ์เท่านั้น หลังจากผสมพันธุ์กับผึ้งนางพญาแล้ว ผึ้งตัวผู้จะตายทันที ปริมาณของผึ้งตัวผู้ภายในรังไม่แน่นอน อาจมีได้ตั้งแต่ศูนย์ถึงหลายพันตัวขึ้นกับฤดูกาล

   

  ผึ้งงาน (The Work)

   

              เป็นผึ้งเพศเมีย มีขนาดเล็กที่สุดเนื่องจากในระยะที่เป็นตัวอ่อนได้รับอาหารพิเศษ คือนมผึ้งหรือรัลยัลเยลลี (royal jelly) เพียง 3 วัน หลังจากนั้นตัวอ่อนผึ้งงานที่มีอายุมากขึ้นจะได้กินแต่เกษรและน้ำผึ้ง ผึ้งงานจึงมีอายุสั้นเพียง 6-8 สัปดาห์เท่านั้น ผึ้งงานมีหน้าที่หลัก เช่น ทำความสะอาดรัง เลี้ยงดู ป้อนอาหารให้ผึ้งตัวอ่อนสร้างและซ่อมรังเป็นทหารเฝ้ารังป้องกันศัตรูและหาอาหาร ผึ้งงานต้องรับภาระดังกล่าวเท่ากันทุกตัว ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบแก่งแย่งกันหรือหลบงานเลยทุกรับผิดชอบงานของตนเองโดยไม่มีใครบังคับ ผึ้งงานจะมีอวัยวะพิเศษหลายอย่าง เพื่อที่จะปฏิบัติงานสำคัญๆ ภายในรังไข่ เช่น มีต่อมไขผึ้ง ตะกร้อเก็บเกสร ต่อมกลิ่น

   

  image

   
  Edit by naphachanok.yar at 9:48:51 AM 12/12/14