Welcome
Guest User
 
   

  R&D Forum's Group

  Guest
  Pages Home > ครั้งที่ 29/2559 : "Elephant in Motion : Tales of Life Tranformation"
  ครั้งที่ 29/2559 : "Elephant in Motion : Tales of Life Tranformation"

  บรรยายพิเศษที่ประชุม 3 ฟอรั่ม เรื่อง "Elephant in Motion : Tales of Life Tranformation"

  วันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 12.00 -13.00 น. ณ ห้องประชุม SI 213-214 ชั้น 2 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม

  วิทยการบรรยายโดย ดร.นฤมล ศรียานนท์ ผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างและทีมงาน

   

  image

   

  จากความตั้งใจถ่ายทอดชีวิตและวัฒนธรรมของช้างไทยให้เป็นที่รู้จัก ‘นฤมล ศรียานนท์’ ผู้กำกับสายเลือดไทยได้สร้างสรรค์ภาพยนตร์สารคดี ‘Elephants in Motion’ เป็นเวลา 5 ปี ก่อนจะคว้าหลายรางวัลในเวทีระดับโลก

  ความผูกพันกว่า 50 ปี ระหว่างพังบุญประดับและลุงสุย ควานช้างแห่งสวนป่าเขากระยาง จังหวัดพิษณุโลก คือส่วนหนึ่งของสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างช้างและมนุษย์ที่ถ่ายทอดผ่านสารคดีสำหรับโทรทัศน์เรื่อง ‘Elephants in Motion’ โดยผู้กำกับไทยในฮอลลีวูด ‘ดร.นฤมล ศรียานนท์’ ใช้เวลากว่า 5 ปี ลงพื้นที่สำรวจวิถีช้างในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ในพระอุปถัมป์ จังหวัดลำปาง และอีกหลายจังหวัดทั่วไทย จนสามารถคว้ารางวัลระดับนานาชาติได้กว่า 10 รางวัล ไม่ว่าจะเป็น Hollywood International Independent Documentary Awards ที่คว้ามาได้ถึง 5 สาขา และ 2 รางวัลมนุษยธรรม Humanitarian Awards

  หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ‘ดร.นฤมล’ ได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ความสนใจในสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย และตั้งใจตอบแทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่พ่อเคยทำงาน ได้ทำให้ ‘ดร.นฤมล’ เรียนรู้ว่าการอนุรักษ์ช้างที่ยั่งยืนเกิดขึ้นได้จากเมตตา

  ปัจจุบัน ‘ดร.นฤมล’ และทีมงาน Building for Life ได้ทำโครงการต่อยอดเพื่อช่วยเหลือควานช้างยามช้างเจ็บป่วย นอกจากนั้นยังอยู่ในช่วงตัดต่อภาพยนตร์สารคดีขนาดยาว ‘Searching for the Soul’ โดยเตรียมฉายในสหรัฐฯ หวังให้สารคดีฝีมือคนไทยทำให้คนทั่วโลกตระหนักถึงจิตวิญญาณของช้างไทยมากขึ้น

   

  image

   

  image

   

   รศ.ดร.วนิดา  พวกุล  ที่ปรึกษาอธิการบดี  และอาจารย์มอบของที่ระลึกให้กับท่านวิทยกรด้วยค่ะ

   

  รับชม Video การบรรยายพิเศษได้ที่  http://vod.kmutt.ac.th/wordpress/index.php/2016/04/21/712/

   
  Edit by naphachanok.yar at 2:38:29 PM 29/09/17
   
  Group Function