Welcome
Guest User
 
   

  R&D Forum's Group

  Guest
  Pages Home > ครั้งที่ 38/2562 : "Wongnai Story"
  ครั้งที่ 38/2562 : "Wongnai Story"

  การบรรยายพิเศษ 3 ฟอรั่ม เรื่อง "Wongnai Story"

  วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุม SOLA 901 ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร์

  วิทยากรบรรยายโดย คุณอานนทวงศ์  มฤคพิทักษ์ ตำแหน่ง Head of People จากเว็บไซต์ Wongnai

   

  image

   

   

  image

   

  image

   

  ผศ.ดร.วิมลศิริ  ปรีดาสวัสดิ์  

  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา

   

  ร่วมเป็นเกียรติมอบของที่ระลึกให้กับท่านวิทยากรด้วยค่ะ

   

  รับชมวิดีโอการบรรยายพิศษ 3 ฟอรั่มได้ที่   https://youtu.be/NX9q2C-GNk4

   
  Edit by naphachanok.yar at 11:17:31 AM 25/03/19
   
  Group Function