Welcome
Guest User
 
   

  R&D Forum's Group

  Guest
  Pages Home > ครั้งที่ 40/2562 : " สายล่อ สายลับ สายสืบ และภัยทางเทคโนโลยี "
  ครั้งที่ 40/2562 : " สายล่อ สายลับ สายสืบ และภัยทางเทคโนโลยี "

  การบรรยายพิเศษ 3 ฟอรั่ม หัวข้อ“สายล่อ สายลับ สายสืบ และภัยทางเทคโนโลยี”

  วิทยากรโดย พ.ต.ท.ปัญญา  ชะเอมเทศ  ตำแหน่ง อาจารย์ (สบ3)

  กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น.

  ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร (AD909) ชั้น 9  อาคารสำนักงานอธิการบดี

   

  image

   

   

  image

   

   

  image

   

  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วนิดา พวกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี

  ร่วมเป็นเกียรติมอบของที่ระลึกให้กับ พ.ต.ท.ปัญญา  ชะเอมเทศ  ตำแหน่ง อาจารย์ (สบ3)

  กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

   
  Edit by naphachanok.yar at 10:28:42 AM 27/12/19
   
  Group Function