Welcome
Guest User
 

  ครั้งที่ 8 : จากงานวิจัยสู่สิทธิบัตรนมจากเนื้อไก่'s Pages

  ครั้งที่ 8 : จากงานวิจัยสู่สิทธิบัตรนมจากเนื้อไก่

  การเสวนาระดมสมองกลุ่ม R&D forum ครั้งที่ 8 วันที่ 30 เมษายน 2552 เรื่อง "จากงานวิจัยสู่สิทธิบัตรนมจากเนื้อไก่" โดย ศ.นพ.พิภพ จิรภิญโญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ประสบความสำเร็จในการทำวิจัยนมเนื้อไก่เพื่อช่วยแก้ปัญหาผู้ป่วยเด็กแพ้โปรตีนนมวัว

  Video การบรรยาย (256 Kbps, 2.5 Mbps)

   
  Edit by Aomjai at 4:01:03 PM 19/06/09